Gmach dla humanistów

05-04-2017

Jesienią tego roku studenci i pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego mają już korzystać z nowego budynku dydaktycznego, który od połowy lutego powstaje przy ulicy Lindleya – w samym środku kampusu wspomnianego wcześniej Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Wizualizacja: Domagało Wnuk Architekci


Przeszklony budynek o czterech nadziemnych kondygnacjach wznoszony jest  na działce o powierzchni blisko 300 m kw. Zostanie on połączony z południową częścią gmachu dawnego Rektoratu UŁ przy ul. Lindleya 1/3. Przewidziany jest głównie jako siedziba biblioteki wydziałowej, ale znajdą się tam także pomieszczenia dydaktyczne.

Nowy budynek umożliwi czterem kierunkom naszego wydziału (archeologia, etnologia, filozofia i historia sztuki) na znaczącą poprawę warunków kształcenia dzięki nowym i nowocześnie wyposażonym salom dydaktycznym. Pozwoli także na swobodny rozwój powołanej w ubiegłym roku biblioteki humanistycznej, powstałej w wyniku scalenia księgozbiorów wspomnianych wcześniej czterech jednostek. Biblioteka ma szansę stać się najnowocześniejszą placówką tego rodzaju na naszym uniwersytecie, a fizyczne powiązanie jej siedziby z budynkiem przy Lindleya 1/3 zdecydowanie ułatwi pracownikom i studentom korzystanie z jej zbiorów – mówi prof. Marek Gensler , prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Budynek, o powierzchni użytkowej ok. 850 m kw., został zaprojektowany przez łódzką pracownię Domagało Wnuk Architekci. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A. w Jędrzejowie. Koszt jej realizacji szacuje się na niemal siedem milionów złotych. Obiekt, w pełni dostosowany w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma być oddany do użytku pod koniec września.

Oprac.: (sb)