Uniwersyteckie repozytorium w krajowej czołówce

05-04-2017

Opublikowano najnowszy Ranking Web of Repositories, w którym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się na drugim miejscu wśród polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych.

Wspomniany ranking tworzony jest od roku 2008. W ocenie platform brane są pod uwagę następujące kryteria: Size – pełne dokumenty tekstowe (format pdf); Visibilty (zewnętrzne linkowanie do dokumentów zamieszczonych w repozytorium); Rich files (promowanie materiałów zdeponowanych w repozytorium w środowisku Web 2.0); Scholar (indeksowanie przez Google Scolar plików dostępnych w repozytorium).

Wysokie miejsce Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego w rankingu jest efektem systematycznej pracy redaktorów nad zwiększeniem jego widoczności w narzędziach Google i podniesienia wskaźników indeksacji. W rezultacie kilkuletniej działalności platforma RUŁ jest rozpoznawalnym i efektywnym kanałem komunikacji naukowej.

Oprac.: (sb)