Uczelnia w klastrze

05-04-2017

Uniwersytet Łódzki oficjalnie przystąpił 22 marca do ICT Polska Centralna Klaster. W Bibliotece Politechniki Łódzkiej prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, przewodniczący rady klastra, podpisali porozumienie w tej sprawie.

Wymiana dokumentów po podpisaniu porozumienia; na zdjęciu od lewej: prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

Wymiana dokumentów po podpisaniu porozumienia; na zdjęciu od lewej: prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ, przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster

Fot.Maciej Andrzejewski


Klaster powołano 1 lipca 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej. Przedsięwzięcie stanowi platformę współpracy instytucji i firm zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych.

– Uniwersytet Łódzki kształci około dwóch tysięcy studentów informatyki na trzech wydziałach: Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Ekonomiczno-Socjologicznym. Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem tych kierunków, także we współpracy z konkretnymi firmami branży ICT. Chcemy aby powstawały nowe specjalności, nowe programy studiów, projekty innowacyjne i badawcze. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy dlatego doceniamy fakt zaproszenia nas do tego prestiżowego grona – powiedział rektor UŁ.

A tworzy je obecnie prawie trzydzieści instytucji i firm. Oprócz PŁ i UŁ są to: Accenture, Asseco, Atos, Ceri, Comarch, Cybercom, Ericsson, Fujitsu, Fundacja PŁ, GFT, Harman, Hexagon, Infosys, Inovatica, LSI, ŁARR, ŁSSE, Bionanopark, MakoLab, Pixel Technology, TomTom, TOYA, Transition, Społeczna Akademia Nauk.

Głównymi celami klastra są: integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej, wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT. Ponadto tworzenie warunków do wprowadzania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej.

Oprac.: (sb)