Stopka redakcyjna

01-07-2014

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz

tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Sebastian Buzar – serwis fotograficzny

Aneta Danowicz

Radosław Dziubich

Michał Kędzierski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska

Paulina Czarnek

Janusz Hereźniak

Krzysztof A. Kuczyński

Jakub Pokusa

Okładka:

Bronisław Komorowski, prezydent RP podczas sadzenia Dębu Wolności na skwerze, przed gmachem Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Fot.: Sebastian Buzar

Adres redakcji:

90-131 Łódź

ul. Lindleya 8

tel. (42) 635-41-79

e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika

http://spoti.pl/unilodz/publikacje

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania

skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.

Numer zamknięto 6 czerwca 2014 r.