Intelligenti pauca

01-07-2014

Amantium irae, amoris integratio – Kłótnie kochanków wzmacniają (ich) miłość

(Terencjusz)

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – Trzeba żebyś żył dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie

(Seneka)

In silvam non ligna feras insanius – Nie noś niemądrze drew do lasu

(Horacy)

Invidia gloriae assiduus (comes) est – Zawiść jest stałą towarzyszką sławy

(Nepos)

Nullus homo lacrimis umquam revocatur ab umbris – Żaden zmarły nie zostanie wskrzeszony płaczem

(przysłowie średniowieczne)

Aut odit aut amat mulier, nihil est tertium – Kobieta albo kocha albo nienawidzi, trzeciej ewentualności nie ma

(Owidiusz)

Defit nunquam in amore timor – Nigdy nie brak w miłości obawy

(Jan Kochanowski)

In magnis et voluisse sat est – W rzeczach wielkich wystarczy chcieć

(Propercjusz)

Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne

(Pitagoras)

Nemo ante mortem beatus – Nikogo przed śmiercią nie można nazwać szczęśliwym

(Solon)

Cuius aures veritati clausae sunt, huius salus desperanda est – Można stracić nadzieję na ocalenie tego, kogo uszy są głuche na prawdę

(Cyceron)

Ignoscas aliis multa, nihil tibi – Wybaczaj wiele innym, sobie - niczego

(Auzoniusz)

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa