W skrócie

01-07-2014

Wernisaż wystawy fotograficznej Posążki buddyjskie – formy pełne znaczenia autorstwa Sebastiana Jezierskiego, zorganizowanej podczas IV Festiwalu Kultury Buddyjskiej Przestrzeń umysłu, odbył się 31 marca w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Na ekspozycji znalazło się ponad dwadzieścia zdjęć przedstawiających piękno posążków buddyjskich, ręcznie tworzonych i stanowiących dzieło rzemiosła nepalskiego i tybetańskiego. Wystawę czynna była do 6 kwietnia.


Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 1-3 kwietnia, zorganizowało na UŁ cykl gościnnych wykładów prof. Davida Fullera z Durham University (Wielka Brytania). Każdemu z nich towarzyszyła dyskusja ze studentami.


Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, przy udziale Katedry Historii Średniowiecznej, 2 kwietnia przygotował pokaz filmu dokumentalnego Zygmunta Skoniecznego pt. Bitwa pod Kostiuchnówką. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem i Ryszardem Mrozem, odtwórcą głównej roli.


Profesor Tomasz Czapla, prodziekan ds. studenckich i programowych Wydziału Zarządzania UŁ został wyróżniony nagrodą Innowatora Roku w kategorii nauki humanistyczne. Konkurs, zorganizowany przez Transition Technologies i Politechnikę Łódzką, miał na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych pracowników naukowych łódzkich uczelni. Studenci, którzy nominowali wykładowców w poszczególnych kategoriach, docenili innowacyjny wkład w nauczanie, kreatywne podejście do przekazywanej wiedzy oraz świetny kontakt profesora ze studentami.


Koło Naukowe Filmoznawców, we współpracy z kołami Krytyków Filmowych i Studenckim Kołem Naukowym Etnologów UŁ, przygotowało dla pasjonatów kina w tym roku akademickim, niezależnie od kierunku studiów, dwa cykle spotkań: Poznaj swojego filmoznawcę oraz W kręgu filmowej turystyki.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała 10 kwietnia konferencję i wystawę nt. Prof. Helena Więckowska – kobieta polska w nauce poświęcone pamięci uczonej w 30. rocznicę jej śmierci. Podczas obrad przypomniano osiągnięć sylwetkę profesor jako historyka, bibliotekarza, dydaktyka i dyrektora BUŁ w latach 1948–1969.


Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Wśród dziewięciu laureatów znalazły się dwie doktorantki z Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ: mgr Małgorzata Jabłońska i mgr Marika Ziemba.


Koncert pn. Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego w Wieży Babel 2014

odbył się w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ. W jego programie znalazły się: piosenki i tańce w wykonaniu słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Humorystyczny Konkurs Wiedzy o Polsce i Języku Polskim, słodka niespodzianka i inne atrakcje.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wzięło udział w VIII Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2014, gdzie eksponowało dorobek edytorski. Równolegle, także w dniach 22-25 maja, odbyły się Warszawskie Targi Książki na Stadionie Narodowym .


Katedra Filologii Klasycznej oraz Studium Języków Obcych UŁ przygotowały dziesiątą już łódzką konferencję latynistyczną (Concilium Latinum Lodziense X), której w tym roku towarzyszyło hasło Hominum societates, conventus, foedera… Obrady w języku łacińskim poświęcone były wszelkiego rodzaju więziom i związkom międzyludzkim, odbyły się 31 maja i 1 czerwca.


Reprezentacja Uniwersytetu Łódzkiego w X Zawodach Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych w Poznaniu 17 maja zajęła dziewiąte miejsce wśród reprezentacji piętnastu uczelni z całej Polski. Drużyna UŁ startowała w składzie: Katarzyna Nowak, Anna Łazuchiewicz, Magdalena Kerszner, Adrian Peliszko. Indywidualnie K. Nowak zdobyła srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym i brązowy, na dystansie 50 m stylem grzbietowym, A. Łazuchiewicz wywalczyła z kolei srebrny medal na dystansie 50 m stylem klasycznym. Trenerem drużyny jest mgr Piotr Antoniak.


W eliminacjach konkursu Three Minute Thesis® na Uniwersytecie Łódzkim II miejsce zajęła mgr Elena Pawęta, doktorantka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Instytucie Finansów (promotor Bożena Mikołajczyk). To ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej, stworzony przez The University of Queensland (Australia). Doktoranci mają trzy minuty, by wygłosić ciekawą prezentację na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa. Konkurs stawia doktorantom wyzwanie, aby przedstawić swe idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiej, także niespecjalistycznej publiczności.


Zostały przyznane stypendia START. Wśród 136 laureatów znalazły się dwie osoby z Uniwersytetu Łódzkiego: dr Piotr Minias z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz dr Bartosz Kaczorowski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1250 kandydatów. Uroczystość wręczenia laureatom dyplomów odbyła się 31 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.


Centrum Ceraneum przygotowało wykład otwarty nt. Małżeństwo i władza. Kobieta jako osoba legitymizująca władzę w kulturze bizantyńskiej, który wygłosił 29 maja prof. Ivan Biliarsky z Instytutu Historii Bułgarskiej Akademii Nauk .


Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a UŁ rozpoczęło międzynarodowy cykl wykładów nt. Co to znaczy być dzisiaj Środkowo-Wschodnim Europejczykiem? Wygłaszać je będą prominentni intelektualiści pochodzących ze wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem wykładów jest sformułowanie autorskiej refleksji poświęconej tożsamości oraz wizji przyszłości tej części Starego Kontynentu. Cykl zainaugurował 28 maja Mykoła Riabczuk, ukraiński krytyk literacki, tłumacz, eseista i publicysta, wiceprezes ukraińskiego PEN Clubu, wykładowca uniwersytetów amerykańskich (Columbia University i University of Alberta), współzałożyciel ukraińskiego miesięcznika Krytyka.


Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ oraz prezydent Łodzi wspólnie inicjują cykl wykładów prof. Giennadija Matwiejewa z Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa (MGU) nt. Związki Łodzi z Rosją (ZSRR) w XIX-XXI wieku. Rozpoczęło go 10 czerwca spotkanie poświęcone źródłom do historii Łodzi i regionu w centralnych państwowych archiwach Rosji. Cykl zakończył się 12 czerwca wykładem nt. Miejsce Łodzi w sowiecko-polskiej współpracy ekonomicznej w latach 1945 –1989. Profesor jest wybitnym znawcą historii Polski, a zwłaszcza stosunków rosyjsko-polskich.


Koło Łódzkie Polskiego Towarzystwa Filologicznego 17 czerwca zorganizowało w siedzibie katedry Filologii Polskiej UŁ sesję naukową nt. Zwierzęta w zwierciadle ludzkich wyobrażeń.


Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej świętuje 55. urodziny. To najstarsza, akademicka rozgłośnia, która emituje 24-godzinny program. Jest również jedną z nielicznych, całkowicie niekomercyjnych stacji radiowych w Polsce.

Wybrał i oprac.: (sb)