Ostatni wykład i uniwersyteckie odznaki

02-07-2014

Mali studenci Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci 25 maja wysłuchali ostatniego w tym roku akademickim wykładu nt. Palinologia – czy pyłek kwiatów może pomóc policjantom, poświęconego śladom biologicznym pozostawionym przez rośliny, które mogą być wykorzystane podczas śledztwa policyjnego.

zdjęcie do artykułu

Wykład wygłosili: dr Anna Bomanowska, Katarzyna Krasoń oraz Przemysław Tomczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Następnie odbyła się uroczystość, której najistotniejszymi punktami były ostatnie wpisy do indeksów słuchaczy oraz wręczenie im odznak ukończenia roku akademickiego 2013/14 na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci.

W tym samym czasie, w sąsiednim pomieszczeniu, opiekunowie małych studentów wysłuchali wykładu dr Lidii Janiszewskiej z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ nt. Jak uczyć dziecko przyjmować sukces i porażkę? Prawdy i mity na temat poczucia własnej wartości.

W czwartej edycji Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci, podobnie jak w poprzednich, uczestniczyło prawie sześciuset słuchaczy. Wzięli oni udział w ponad siedemdziesięciu zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i członków studenckich kół naukowych UŁ oraz Partnera Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci – Teatr Pinokio w Łodzi.

Oprac.: (sb)