Książka i informacja we współczesnym świecie

02-07-2014

Finał pierwszej edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej odbył się w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 26 maja. Tego dnia zakończyła się, trwająca ponad pół roku, rywalizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjum z całej Polski.

Do współzawodnictwa na szczeblu krajowym stanęło czterdziestu ośmiu uczniów, spośród których decyzją komisji szkolnych, na podstawie przygotowanych prac pisemnych, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu trzydzieści osiem osób. Przybyły one do Łodzi 31 marca, by zmierzyć się z testem, a także esejem poświęconym książkom jako lekarstwu duszy. Do następnego etapu zostało zakwalifikowanych aż dwudziestu jeden uczniów. Etap ten wykazał bowiem, że wielu uczestników ma znaczną wiedzę z zakresu bibliologii i informatologii, dużo czyta i z łatwością przelewa na papier swoje przemyślenia.

zdjęcie do artykułu

Uczestnicy drugiego etapu olimpiady

Fot.: Justyna Sibińska

Trzeci etap, inaczej niż w większości olimpiad, miał charakter sprawdzianu ustnego i przyjął formę konkursu wiedzy. Został podzielony na dwie części. W pierwszej udzielane odpowiedzi były weryfikowane pod względem poprawności przez członków komitetu głównego olimpiady. Na tej podstawie zakwalifikowano do kolejnej części dziewięć osób, spośród których wyłoniono trzy laureatki i sześć finalistek.

Laureatkami zostały: I miejsce – Marika Rybak z Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu (opiekunka Bogusława Oleksy), II miejsce Michalina Pikuzińska z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu (opiekunka Magdalena Pietrzak) i miejsce III – Magdalena Sokół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (opiekunka Janina Wojas).

zdjęcie do artykułu

Skan plakatu zapowiadającego drugą edycję olimpiady

Do finału weszły: IV miejsce Marika Skalska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (opiekunka Bogusława Wajdzik), V miejsce Roksana Warmuz z I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej (opiekunki Monika Antosik i Małgorzata Wiśniewska, VI miejsce Anna Ilwicka zII Liceum Ogólnokształcącego im. G. Gizewiusza w Giżycku (opiekunka Barbara Milewska), VII miejsce Agnieszka Chaber z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (opiekunka Danuta Jeziorska), VIII miejsce Sabina Kaska z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Olesnie (opiekunka Renata Jerka) i miejsce IX Agnieszka Wiśniewska z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (opiekunka Danuta Jeziorska).


Uczestnicy trzeciego etapu olimpiady wykazali się dużą wiedzą z zakresu bibliologii i informatologii, co pozwala wyrazić przekonanie, że tematyka Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej nie jest uczniom obca. Cieszy fakt, iż młodzi ludzie są świadomi roli oraz znaczenia bibliotek, druku i informacji we współczesnym świecie, że mogą liczyć na wsparcie w tej kwestii ze strony swoich nauczycieli. Liczba uczestników pierwszej edycji olimpiady, wróży przedsięwzięciu powodzenie także w przyszłym roku akademickim. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w tej rywalizacji z przekonaniem, że informacja to klucz do sukcesu.

Organizacja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej nie byłaby możliwa bez pomocy sponsorów redakcji czasopisma „Biblioteka w Szkole” oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podziękowania należą się mgr. inż. Błażejowi Feretowi, dyrektorowi Biblioteki Politechniki Łódzkiej, za wsparcie całego przedsięwzięcia.

Dodajmy, że pierwsza edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej rozpoczęła się już w minionym roku. Patronat nad nią objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. Piotr Stalmaszczyk. Dziewięcioosobowemu komitetowi głównemu olimpiady przewodniczy prof. Mariola Antczak z UŁ.

Inicjatywa zorganizowania olimpiady narodziła się w gronie pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, a jej ideą ma być długofalowa promocja kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, połączona z dotarciem do wyróżniających się uczniów i popularyzowaniem wśród nich znaczenia książki, biblioteki i informacji we współczesnym świecie.

Zbigniew Gruszka