III Wykład Ekspercki Absolwent VIP

01-07-2014

W zabytkowych wnętrzach Pałacu Biedermanna 14 maja odbył się III Wykład Ekspercki Absolwent VIP z udziałem Konrada Pokutyckiego, prezesa zarządu firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., który jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat związany był z UŁ, wykładał w Katedrze Rachunkowości.

Gości przybyłych na wykład, w tym menedżerów firm współpracujących z naszą uczelnią, powitał, prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ, który na koniec swego wystąpienia wręczył prelegentowi honorowe wyróżnienie Absolwent VIP. Profesor Jarosław Sosnowski zaprezentował Konrada Pokutyckiego jako byłego swojego studenta i  magistranta, przywołując przy tym kilka anegdot związanych z jego osobą.

Wykład Po co kupować przedsiębiorstwa? dotyczył procesu przejmowania firm na podstawie niedawnego przejęcia przez BSH znanej polskiej firmy Zelmer. Prezes BSH opowiedział, jaki był cel tej operacji i jak była ona przygotowana oraz jak przebiegała. Zwrócił uwagę na efekty wzajemnych korzyści i długofalowej strategii rozwoju rzeszowskiej marki Zelmer.

Na spotkanie zaproszony został również Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, który także otrzymał tytuł Absolwent VIP. Ukończył prawo, w latach 1987–1992 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Uczelnianego NZS na UŁ; działał w Pomarańczowej Alternatywie w Łodzi.

Po wykładzie odbyło się spotkanie networkingowe.

Sponsorem projektu Absolwent VIP jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Oprac.: (sb)