Stwórz warunki uczenia się

15-07-2014

Rozpoczęła się czwarta już edycja konferencji Twórczy Uniwersytet, której towarzyszy hasło Twórz zespołyzaangażuj - stwórz warunki uczenia się.

Podczas spotkania, 11 czerwca w sali kominkowej Pałacu Biedermanna, zastanawiano się nad tym, jak aktywizować studentów pracujących w grupach i tworzyć warunki do twórczej nauki w zespołach.

Laureaci konkursu Twórczy Uniwersytet 4 opowiedzieli o swoich metodach pracy. Odbyły się projekcje filmów ilustrujących realizację nagrodzonych scenariuszy zajęć. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, jak tworzyć dźwięki na użytek zajęć.

– Mam nadzieję, że konferencja Twórczy Uniwersytet 4 stworzyła przestrzeń

do wymiany doświadczeń i dzielenia się metodami pracy dydaktycznej – powiedział m.in. prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

Oprac.: (sb)