Złote Ekslibrysy 2013

01-07-2014

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego po  raz kolejny przyznała swe doroczne i wielce prestiżowe Nagrody Złoty Ekslibris. Ich uroczyste wręczenie odbyło się 23 kwietnia.

Wśród pięciu książek uhonorowanych tymi nagrodami znalazły się dwie publikacje autorstwa nauczycieli akademickich związanych z Uniwersytetem Łódzkim, a ściślej jego Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska – Mocarze czasu: pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej autorstwa prof. Janusza Hereźniaka oraz Rezerwaty: ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi prof. Romualda Olaczka.


Nagrodę Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ustanowiono w roku 1992. Pierwotnie nosiła ona nazwę Złoty Ekslibris Książnicy Miejskiej. Po raz pierwszy wręczono ją 27 maja 1993 r. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest dorocznie za najlepsze książki popularnonaukowe o Łodzi regionie łódzkim.

(sb)