Rada menedżerów publicznych

01-07-2014

Inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 3 kwietnia. Celem tego gremium jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej – rządowej i samorządowej – a także organizacji sektora użyteczności publicznej ze wspomnianym wcześniej wydziałem w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych.

Zaproszenie do udziału w radzie przyjęło dwudziestu czterech przedstawicieli władz państwowych i samorządowych regionu łódzkiego oraz organizacji użyteczności publicznej. W gronie tym znaleźli się: Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi; Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, a także prezydenci Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic; burmistrz Uniejowa oraz starosta wieruszowski. Sektor publiczny województwa reprezentowany był też przez wojewódzkie władze Policji i Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli świata kultury, edukacji, spółek komunalnych, mediów publicznych. W spotkaniu wzięli udział studenci uniwersyteckiego kierunku zarządzanie publiczne.

Uczelnię reprezentowali: prof. Bogdan Gregor, prorektor UŁ ds. ekonomicznych i prof. Ewa Walińska, dziekan Wydziału Zarządzania .

Prowadzący spotkanie prof. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem przybliżył zebranym ideę rady zwracając uwagę na jej potencjalną rolę w poprawie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji i organizacji użyteczności publicznej w regionie łódzkim. Wskazał także na potrzebę przygotowania wysoko kwalifikowanych kadr dla potrzeb sektora użyteczności publicznej (wymiar edukacyjny) oraz prowadzenia badań i wspieranie procesów decyzyjnych w jednostkach i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Rada ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb i problemów sektora użyteczności publicznej, w dłuższym zaś okresie stanowić pomost między uczelnią a działającymi w tym sektorze organizacjami.

Następnie podjęto dyskusję plenarną nad problemami sektora publicznego oraz roli uczelni w ich rozwiązywaniu. W trakcie dyskusji podjęto szereg interesujących problemów. Były to m.in. następujące kwestie: dostosowanie oferty dydaktycznej do współczesnych potrzeb sektora publicznego, przepisy prawne i administracyjne jako czynniki ograniczające swobodę działania sektora publicznego ( w tym przepisy dotyczące zamówień publicznych), poszerzanie zewnętrznych źródeł finansowania organizacji użyteczności publicznej, współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe, komunikowanie się organizacji publicznych, jakość w zarządzaniu publicznym.

Podczas dyskusji doprecyzowano, że aktywności rady mogą być też objęte takie dziedziny, jak: oferta szkoleniowa i podyplomowa organizowana pod kątem potrzeb sektora publicznego, wymiana doświadczeń między teoretykami i praktykami zarządzania publicznego – promocja dobrych praktyk, uczestnictwo w inicjatywach studenckich Wydziału Zarządzania UŁ (np. prelekcje, dyskusje panelowe), organizacja praktyk i staży dla studentów tego wydziału w instytucjach sektora użyteczności publicznej.

Podczas posiedzenia wręczone zostały akty nominacji do udziału w Radzie Menedżerów Publicznych Wydziału Zarządzania UŁ.

Na zakończenie spotkania powołano prezydium rady, w skład którego weszli: przedstawiciele Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego; prezesi Radia Łódź, Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz reprezentanci Wydziału Zarządzania UŁ. Sekretarzem rady został dr Wawrzyniec Rudolf.

Oprac.: (sb)