Jakość Roku 2013

01-07-2014

Uniwersytet Łódzki już po raz czwarty z kolei otrzymał prestiżowy tytuł Jakość Roku 2013. Podobnie też, jak w roku minionym, uczelnię uhonorowano jednocześnie godłem Jakość Roku ZŁOTO.

Pierwsze z wyróżnień przyznano UŁ za realizację projektu TESTOPLEK (skrót od nazwy projektu: Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej), realizowanego przez zespół pracowników Katedry Biofizyki Molekularnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Wręczenie nagród i honorowych wyróżnień odbyło się podczas gali, która została zorganizowana 24 marca Warszawie. Uniwersytet Łódzki reprezentowany był przez prof. Antoniego Różalskiego, prorektora UŁ ds. nauki.

Program Jakość Roku organizowany jest przez Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej. Wyróżnienia przyznają eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oceniając takie kryteria jak: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, skuteczna realizacja projektów badawczych, osiągnięcia naukowe w skali krajowej i międzynarodowej czy też dobra współpraca instytucji z rynkiem i otoczeniem.


Zjawisko oporności wielolekowej, czyli nabytej lub istniejącej niewrażliwości komórek nowotworowych na stosowane chemioterapeutyki, jest poważnym problemem klinicznym istotnie przyczyniającym się do zwiększonej śmiertelności osób ze schorzeniami nowotworowymi. U podłoża tego zjawiska leży nasilenie procesów detoksykacji w komórkach zmienionych nowotworowo poddanych silnej presji selekcyjnej. Brak dobrych narzędzi diagnostycznych oraz możliwości oceny in vitro interakcji farmakokinetycznych substancji o potencjalnych własnościach terapeutycznych z białkami MDR (o oporności wielolekowej) istotnie podnosi koszty terapii przeciwnowotworowych, jak i koszty produkcji nowych substancji leczniczych.

Realizowany na uniwersytecie projekt przyczyni się do zmniejszenia tych barier, umożliwiając skuteczną walkę ze zjawiskiem oporności wielolekowej poprzez dobór personalizowanej chemioterapii na bazie wyników testów diagnostycznych. Ich  opracowanie jest jednym z planowanych zadań, jak i obniżenie kosztów produkcji i wdrażania nowych terapeutyków poprzez konstrukcję narzędzi do wiarygodnego przewidywania interakcji potencjalnych leków z białkami MDR.

Dokonano już kilku zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP, celem ochrony własności intelektualnej wygenerowanej dzięki realizacji projektu. We wrześniu minionego roku została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa wraz z panelem ekspertów, na których częściowo zaprezentowano wyniki realizacji projektu oraz dyskutowano na tematy związane z badaniami podejmowanych w projekcie. W konferencji oraz panelu ekspertów uczestniczyło m.in. blisko dwudziestu największych specjalistów z całego świata, wybitnych znawców przedmiotu.

Całkowita wartość realizowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu TESTOPLEK wynosi ponad 62 mln PLN, z czego środki pochodzące z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 46 mln PLN. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest w styczniu przyszłego roku.

Oprac.: (sb)