Odkrywamy świat

15-07-2014

Pod hasłem: Odkrywamy świat, 7 kwietnia rozpoczął się XIV Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi. Z tej okazji przygotowano ponad 450 wykładów, pokazów, warsztatów, lekcji, występów artystycznych, wystaw, dyskusji, wycieczek poświęconych różnym dyscyplinom nauki i sztuki. Patronat honorowy nad festiwalem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

zdjęcie do artykułu

Piknik Naukowy; stoisko uniwersyteckich fizyków w namiocie na rynku Manufaktury

Fot.: Grzegorz Gałasiński - www.naszemiasto.pl

Oficjalne otwarcie imprezy, zaplanowanej – jak zwykle – z wielkim rozmachem, odbyło się w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi. Tradycyjnie już stałym elementem tej uroczystości, począwszy od IV festiwalu, jest wręczanie prestiżowych wyróżnień Łódzkie Eureka przyznawanych naukowcom, których osiągnięcia zostały dostrzeżone w kraju lub za granicą i udokumentowane odpowiednimi nagrodami.

W tym roku to honorowe wyróżnienie otrzymał m.in. zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bryszewskiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w składzie: prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, dr Ida Franiak-Petryga, dr Dietmar Appelhans – za Dendrymer czwartej generacji – zastosowanie. Rozwiązanie uniwersyteckich naukowców wykazało możliwości wykorzystania dendrymeru polipropylenoiminowego (PPI) czwartej generacji, częściowo opłaszczonego maltotriozą, do wytworzenia w przyszłości medykamentu rokującego leczenie nowotworowych chorób proliferacyjnych, w szczególności przewlekłej białaczki limfocytowej.

Opłaszczanie dendrymeru PPI maltotriozą było wykonywane w Dreźnie w Instytucie Badań Polimerów przez dr. Dietmara Appelhansa, zaś możliwości zastosowania tej nanocząsteczki jako substancji czynnej w terapii białaczki badali pozostali członkowie zespołu. Wykazano, że działanie tego dendrymeru polega na indukowaniu w komórkach białaczkowych mechanizmu apoptozy (programowanej śmierci komórki), zapobiegając tym samym ich nadmiernemu gromadzeniu się we krwi.

Opracowanie otrzymało złoty medal na 112. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2013 w Paryżu. Zostało też zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, gdzie nadano mu już numer.

zdjęcie do artykułu

Zajęcia warsztatowe z trudnej sztuki kaligrafii po japońsku

Fot.: ŁTN

Dodajmy, że wyróżnienie honorowe statuetką Łódzkie Eureka przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców lub zespołów działających na rzecz rozwoju Łodzi.

Koncert inaugurujący artystycznie festiwal odbył się w nowo otwartej sali koncertowej łódzkiej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Wystąpili w nim studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz specjalności choreografia i technika tańca, tancerze Pracowni Fizycznej, a także Chór i Orkiestra AMuz. pod dyrekcją Marcina Wolniewskiego.

Tradycyjnie już wykład inauguracyjny, tym razem nt. Nokturny Fryderyka Chopina – „Pieśni Nocy”, 9 kwietnia wygłosił prof. Cezary Saniewski, rektor wspomnianej wcześniej uczelni.

Jednym z najistotniejszych elementów festiwalu był towarzyszący mu Piknik Naukowy na rynku Manufaktury w dniach 12-13 kwietnia. Podobnie jak w latach poprzednich stworzył on znakomitą okazję do demonstracji ciekawych pokazów i eksperymentów w specjalnie rozstawionym namiocie, a także organizacji warsztatów przewidzianych dla uczestników tego święta łódzkiej nauki. Jego celem jest bowiem popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, inspirowanie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy, promocja nauki, techniki i sztuki oraz integracja środowiska naukowego w regionie.

Imprezy festiwalowe przygotowane i zorganizowane zostały przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych, Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, Akademię Muzyczną, Wyższe Seminarium Duchowne, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną, Naczelną Organizację Techniczną, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytut Biologii Medycznej PAN.

Uroczyste zakończenie festiwalu odbyło się 14 kwietnia w Teatrze Jaracza. Uświetnił je spektakl dyplomowy studentów PWSFTviT pt. Próby Bogusława Schaeffera.

(sb)