Przyjaciele uczelni

02-07-2014

W Pałacu Biedermanna 3 kwietnia odbyła się uczelniana uroczystość, podczas której wręczono wręczono Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ). Otrzymali je Hanna Maria Bardadin z Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie i prof. Stafford Smiley z Georgetown University w Stanach Zjednoczonych.

zdjęcie do artykułu

Hanna Maria Bardadin otrzymuje z rąk rektora UŁ Medal Universitatis Lodziensis Amico

Fot.:Tomasz Boruszczak

Urodzona w Warszawie Hanna Maria Bardadin od wielu lat związana jest z International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Wniosła bardzo duży wkład w powstanie i rozwój Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Wspiera pracowników naukowych i studentów przebywających na stażach naukowo-badawczych w Amsterdamie; zaangażowana jest we wspólny projekt obu instytucji czyli podyplomowe studia Tax Governance.

Profesor Stafford Smiley jest wykładowcą Georgetown University oraz doradcą podatkowym w firmie Caplin & Drysdale w Waszyngtonie. Przez wiele lat był redaktorem czasopisma The Journal on Partnership Taxation. Obecnie redaguje Corporate Taxation. Jest też egzaminatorem w brytyjskim Instytucie Księgowych. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi na UŁ wykłady w zakresie amerykańskiego prawa podatkowego oraz promuje w międzynarodowych kręgach naukowych Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Uniwersytet Łódzki.


Medale ”Universitatis Lodziensis Amico” przyznawane są od roku 2005. Stanowią wyraz uhonorowania osób spoza środowiska Uniwersytetu Łódzkiego bądź też instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych dla funkcjonowania uczelni. Do tej pory przyznano sześćdziesiąt trzy takie medale.

Oprac.: (sb)