Kolejny jubileusz

02-07-2014

W przeddzień 69. rocznicy powołania Uniwersytetu Łódzkiego, 23 maja, w Auli im. prof. Wacława Szuberta odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ poświęcone temu jubileuszowi. Uczestniczyli w nim pracownicy i studenci oraz reprezentanci firm, instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z uczelnią. Obecni byli zaproszeni goście: posłowie na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

zdjęcie do artykułu

Okolicznościowe wystąpienie prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ

Fot.: Sebastian Buzar

– Jutro mija sześćdziesiąt dziewięć lat od powołania naszej uczelni. Jej historia i rozwój nie będą jednak przedmiotem mojego wystąpienia. Zajmę się bowiem obecną sytuacją uniwersytetu i jego najbliższą przyszłością. Zestawię wybrane fakty i liczby charakteryzujące dzisiejszy stan uczelni – w okolicznościowym wystąpieniu powiedział m.in. prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ. Wszystkim nauczycielom akademickim, jak również pracownikom administracji i obsługi oraz studentom uniwersytetu rektor złożył też życzenia wielu sukcesów w pracy oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności (skrót wystąpienia w dalszej części numeru).

Odczytany został list gratulacyjny od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego (skan na dalszych kolumnach).

Następnie odbyła się ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa UŁ prof. Jean-Pierrowi Majoralowi, wybitnemu francuskiemu chemikowi (sylweta naukowa w dalszej części tego wydania).

Wręczone zostały Medale Universitas Lodziensis Merentibus (Za Szczególne Zasługi dla UŁ). Otrzymali je: prof. dr hab. Maria Kwiatkowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Marek Koter z Wydziału Nauk Geograficznych, prof. dr hab. Wacław Tybor z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. zw. dr hab. Zygfryd Rymaszewski oraz prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral z Wydziału Prawa i Administracji.

Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) wręczono: prof. dr. hab. Andrzejowi Witkowskiemu, ichtiologowi z Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr. hab. Hansowi-Peterowi Bayerdorferowi, literaturoznawcy i teatrologowi z Uniwersytetu Ludviga-Maximiliana w Monachium oraz dr. inż. Markowi Gajowniczkowi, dyrektorowi ds. programów w firmie Ericpol Sp. z o. o.

zdjęcie do artykułu

Zasłużeni pracownicy uczelni odznaczani przez prof. Bogdana Gregora, prorektora UŁ, Medalami Universitas Lodziensis Merentibus

Fot.: Sebastian Buzar

Ponadto Medalami Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo (Za wybitną działalność studencką i doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego) uhonorowano: Adriana Pałkę, Damiana ŚwidzińskiegoAdriana Witczaka.


Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, także w Auli im. prof. Wacława Szuberta, obyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: LESZEK ENGELKING, EWA GÓRECKA, ELWIRA KACZYŃSKA, DANUTA KOWALSKA, EDYTA PAŁUSZYŃSKA, MAGDALENA PIETRZAK, KAROLINA PRYKOWSKA-MICHALAK, KATARZYNA SZMIGIERO (Wydział Filologiczny); WITOLD FILIPCZAK, JACEK PIETRZAK, MACIEJ WOŹNICZKA (Wydział Filozoficzno-Historyczny); GRAŻYNA HORBACZEWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki); ZBIGNIEW WALCZAK (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); MICHAŁ CICHOMSKI (Wydział Chemii); JOLANTA ADAMCZYK, MICHAŁ ARABSKI, PIOTR BEDNARCZYK, ANNA BRILLOWSKA-DĄBROWSKA, EWA GAJEWSKA, ANITA KROKOSZ, WIESŁAW LORKIEWICZ, JOANNA MOKRACKA, KRZYSZTOF PYRĆ, MAGDALENA STOBIECKA, KATARZYNA SZCZEPKO (Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska); MAREK BARWIŃSKI, JACEK FORYSIAK, AGNIESZKA PODSTAWCZYŃSKA, MARIUSZ SZUBERT (Wydział Nauk Geograficznych); AGNIESZKA KRAWCZYK, MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK, PRZEMYSŁAW PALKA, DARIUSZ ŚWIECKI (Wydział Prawa i  Administracji); BARBARA DAŃSKA-BORSIAK, EDYTA DWORAK, MARIA GRZELAK, PIOTR KRAJEWSKI (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); EDYTA GWARDA-GRUSZCZYŃSKA, PRZEMYSŁAW KABALSKI, JAN KAŹMIERSKI, MIKOŁAJ TURZYŃSKI, KATARZYNA WOJTASZCZYK (Wydział Zarządzania).

Dyplomy doktorskie wręczono osiemdziesięciu czterem osobom.

(sb)