Stopka redakcyjna

24-05-2016

Redaktor naczelny

Stanisław Bąkowicz
tel.: 607-583-241

Zespół redakcyjny:

Maciej Andrzejewski – serwis fotograficzny
Sebastian Buzar – skład elektroniczny
Aneta Danowicz
Michał Wróblewski

Stała współpraca:

Katarzyna Chiżyńska
Paulina Czarnek
Krzysztof A. Kuczyński
Jakub Pokusa

Okładka:

Aula Leopoldyńska Uniwersytetu Wrocławskiego; uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni prof. Włodzimierzowi Nykielowi z UŁ
Fot.: Dominika Hull

Adres redakcji:

90-131 Łódź
ul. Lindleya 8
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl

Numery archiwalne:

http://www.uni.lodz.pl/index.php/ouni/kronika
http://spoti.pl/unilodz/publikacje
kronika.uni.lodz.pl

Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów

Numer zamknięto 18 maja 2016 r.