Intelligenti pauca

24-05-2016

Parcere subiectis et debellare superbos – Oszczędzać poddanych, poskramiać pysznych

(Wergiliusz)


Liberae sunt nostrae cogitationes – Nasze myśli są wolne

(Cicero)


Nihil nobis metuendum est, praeter metum ipsum – Nie mamy czego się bać, poza samym strachem

( (Cezar)


Lex malla, lex nulla – Złe prawo to żadne prawo

(św. Tomasz z Akwinu)


Libertas inaestimabilis res est – Wolność jest rzeczą bezcenną

(Corpus Iuris Civilis)


Medio tutissimus ibis – Najbezpieczniej jest chodzić środkiem

(Owidiusz)


Rem tene, verba sequentur – Trzymaj się tematu, a słowa przyjdą same

(Katon Starszy)


Nihil in rerum natura tam sacrum est quod sacrilegium non inveniat – Nie ma na świecie niczego tak świętego, żeby nie znalazł się na to świętokradca

(Seneka)


Omnes aequo animo parent ubi digni imperant – Wszyscy chętnie są posłuszni, kiedy rządzą ludzie godni

(Publilius Syrus)


Semper avarus eget – Skąpcowi zawsze mało

(Horacy)


Wybrali i oprac.: Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa