W skrócie

24-05-2016

Zakład Badań Komunikacji Społecznej Uniwersytetu zorganizował ogólnopolską konferencję naukową nt. Demokratyzacja debaty publicznej. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Obrady poświęcono przemianom współczesnej debaty publicznej w Polsce w jej różnorodnych aspektach: politycznym, kulturowym i medialnym.


Uniwersytet Łódzki włączył się do ogólnoświatowego projektu GUESSS realizowanego nieprzerwanie od roku 2003. Projekt diagnozuje studentów w takich dziedzinach jak: innowacyjność, wpływ nauki na uczelni na rozwój postaw przedsiębiorczości, sukcesja firm rodzinnych, planowane ścieżki karier studentów. Badanie odbywa się za pomocą krótkiej ankiety on-line. Projektowi patronuje Ministerstwo Rozwoju, a wśród studentów, którzy wezmą udział w GUESSS, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Koordynatorem projektu na Uniwersytecie Łódzkim jest dr hab. Agnieszka Kurczewska.


Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ wzięli udział w międzynarodowych warsztatach tworzenia gier miejskich na urządzenia mobilne (International BUSIT week in Antwerp), które odbyły się w dniach 18-22 kwietnia Antwerpii.


Koło Naukowe Językoznawców i Koło Naukowe wKoło Języka na Wydziale Filologicznego UŁ dla zainteresowanych kreatywnością słowną zorganizowały dla nich studencko-doktorancką konferencję nt. Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego. Podczas obrad zajmowano się następującymi zagadnieniami: Jak pomysłowy jest język łódzkich kibiców? Co różni język prawny i prawniczy? Czy twórcy memów internetowych są kreatywni?


Szóste spotkanie z cyklu Zderzenie Kultur odbyło się 25 kwietnia w 6. Dzielnicy. Doktor Maciej Ożóg z Zakładu Mediów Elektronicznych na Wydziale Filologicznym UŁ przybliżył istotę wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji, którą wszyscy współtworzymy. Poruszano takie kwestie, jak: Inwigilacja – nieuchronna cena za użytkowanie sieci czy realna opresja władzy? Terroryzm i antyterroryzm w internecie – czy kontrola świata wirtualnego jest możliwa? Postmodernistyczny kryzys tożsamości i ucieczka w świat wirtualny – czy rozczarowanie rzeczywistością było nieuniknione? Posthumanizm – projekcja, wyobrażenie, wizja czy cel?


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała czwarty w tym roku akademickim wieczór z cyklu BUŁka z poezją. Spotkanie zatytułowane Poetycki DESANT odbyło się 22 kwietnia. Gośćmi BUŁ były członkinie istniejącej od roku 2013 sieradzkiej grupy poetyckiej Desant: Joanna Chałuba, Łucja Kucińska, Monika Milczarek, Paulina Zawieja, Wioleta Jaszczak.


Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w dniach 19-22 kwietnia odbyły się wykłady otwarte prof. Camille Lochta z Instytutu Pasteura w Lille we Francji. Uczony jest światowej sławy mikrobiologiem, ekspertem w europejskiej grupie opracowującej nową szczepionkę przeciwkrztuścową, będącą w fazie badań klinicznych oraz w zespole do wykorzystania odkrytego antygenu prątków do szczepień przeciwgruźliczych. Kieruje French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) oraz Center for Infection and Immunity Institut Pasteur de Lille we Francji.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego poleca książkę Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji, której autorami są: Andrzej Stasiak, Jolanta Śledzińska oraz Bogdan Włodarczyk – pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Publikacja: porządkuje pojęcia i definicje związane ze szlakami turystycznymi, przybliża klasyfikacje szlaków według różnych kryteriów; jest bogatym źródłem wiedzy na temat szlaków turystycznych oraz inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw; wskazuje zasady tworzenia (projektowania, wytyczania, znakowania) oraz zarządzania szlakami turystycznymi, pokazuje szlaki jako element turystyki dostępnej (m.in. dla rodzin z dziećmi, osób starszych oraz z różnego rodzaju niepełnosprawnościami); ukazuje nowe trendy w rozwoju i funkcjonowaniu szlaków turystycznych; weryfikuje stawiane tezy i koncepcje pokazując liczne studia przypadków.


Kurs internetowy #passion4digital MOOC, współtworzony przez pracowników Wydziału Zarządzania UŁ, został nominowany do brytyjskiej nagrody Digital Leaders 100 w kategorii Digital Inclusion and Skills Initiative of the Year. Informacja o laureatach nagrody zostanie ogłoszona 15 czerwca.


W Pałacu Biedermanna władze Wydziału Prawa i Administracji UŁ zorganizowały 9 maja uroczystość z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. Dariusza Góreckiego, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.


W Auli Fioletowej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się 9 maja ogólnopolska konferencja naukowa nt. Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego działające na Wydziale Prawa i Administracji.


Ekspozycaj Dusze domów odchodzą w tonacji moll otwarta została 10 maja w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to trzecia wystawa Zdzisława Muchowicza prezentowana w UŁ., a składa się na nią kolekcja dwudziestu sześciu obrazów – rysunki piórkiem – tworzona od roku 2005.


Spotkanie zorganizowane przy wsparciu Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce z okazji siedemdziesiątej rocznicy zabójstwa Federica Garcii Lorki i początku hiszpańskiej wojny domowej odbyło się 11 maja w Bibliotece Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Towarzyszyły mu: hiszpańska poezja, muzyka, fotografia oraz specjalny pokaz filmu ¡Ay Carmela! Carlosa Saury.


Akcja promująca niszowe oficyny drukujące ambitną literaturę, eseistykę i teksty naukowe odbyła się w dniach 9-13 maja w gmachu Wydziału Filologii. Studenci i pracownicy mogli kupować książki z: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwa Afera, Claroscuro Publishing House, Wydawnictwa Cyklady, Śródmiejskiego Forum Kultury - Domu Literatury, Niszy, Borderland - Pogranicza, Sejny, Wydawnictwa Od Do, Officyny, Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, Wydawnictwa Wiatr od morza.


Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowały konferencję naukową nt. Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, która odbyła się w dniach 16-18 maja w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przygotowało 17 maja spotkanie z prof. Jarosławem Płuciennikiem, tłumaczem książki Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego Marka Johnsona, amerykańskiego filozofa. Podczas spotkania, które odbyło się klubokawiarni 6 Dzielnica przy ul. Piotrkowskiej, tłumacz książki mówił na jej temat z punktu widzenia filozofa i językoznawcy, a towarzyszący mu prof. Jan Konopacki, z perspektywy neurobiologa. Chodzi bowiem o to, że ciało i umysł to dwa aspekty jednego procesu, który leży u podstaw formowania znaczenia; umysł nie jest odcieleśniony, a teza o rozdziale między myśleniem i czuciem jest błędna. Estetykę niesłusznie marginalizuje się jako dziedzinę zajmującą się tym, co dotyczy subiektywnego smaku, ponieważ jest ona podstawą rozumienia znaczenia i myśli, dlatego każdy opis znaczenia w istocie się do niej odwołuje.

Wybrał i oprac.: (sb)