Ostatnie wpisy do indeksów

24-05-2016

Po roku interesujących, a niekiedy niezwykłych zajęć podczas kolejnych wykładów i warsztatów, mali studenci Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci uzyskali ostatnie przed wakacjami wpisy do indeksów.


Końcowe w tym roku spotkanie w dziecięcej uczelni odbyło się 24 kwietnia. W dużej auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął wykład dla dziecięcych słuchaczy nt. Rekordy w świecie ptaków, który wygłosiła mgr Agnieszka Wojciechowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Bezpośrednio po tych zajęciach odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego, podczas którego studenci Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci otrzymali ostatnie wpisy do indeksów.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego na Uniwersytecie dla Dzieci; mali słuchacze witają prof. Jarosława Płuciennika, prorektora UŁ ds. programów i jakości kształcenia

Fot.: CP UŁ

W tym samym czasie, w sąsiedniej auli rodzice i opiekunowie małych studentów wysłuchali wykładu dr Lidii Janiszewskiej z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ nt. Zabawa – bardzo poważna sprawa.W szóstej edycji UŁDD, podobnie jak w poprzednich, uczestniczyło prawie 600 małych Studentów UŁDD. Wzięli oni udział w ponad 70 zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich i członków Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracowników Partnera UŁDD – Teatru PINOKIO w Łodzi.

UŁDD ruszył w roku 2010. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz ich opiekunów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci są prowadzone nieodpłatnie.

Oprac.: (sb)