Honorowe wyróżnienia dla profesorów

31-05-2016

Dwaj naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zostali odznaczeni 31 marca medalami im. Karola Adamieckiego. Jest to najwyższe honorowe wyróżnienie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK).


Profesor Jan Jeżak

Fot.: KFiSP UŁ

Profesor dr hab. Jan Jeżak, kierownik Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa; brał udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych. Był kierownikiem grantów Narodowego Centrum Nauki Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych (2008–2009) oraz Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek (2011–2014). Jego referaty na konferencjach międzynarodowych otrzymały dwukrotnie nagrodę The Best Paper Award, a książka Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju otrzymała I nagrodę na III Targach Książki Ekonomicznej w roku 2011 w Warszawie oraz Nagrodę Polskiej Akademii Nauk w X konkursie na najlepszą monografię w latach 2010–2011. Od dwudziestu pięciu lat ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako doradca oraz członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek publicznych.

Profesor Jerzy Różański

Fot.: KFiSP UŁ


Profesor dr hab. Jerzy Różański – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą. Jego zainteresowania naukowe obejmują: procesy wzrostu przedsiębiorstwa i modelowanie wzrostu przedsiębiorstwa, inwestycje rzeczowe i kapitałowe oraz badanie ich efektywności, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw – procesy globalizacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa, a także strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności.Medal im. Karola Adamieckiego jest przyznawany za wybitny dorobek naukowy i wkład w rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Zostało ono założono w roku 1925 jako Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Była to jedna z pierwszych na świecie profesjonalnych organizacji skupiających menedżerów, a jej dyrektorem został prof. Karol Adamiecki, prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu i twórca teorii harmonizacji.

Oprac.: (sb)