Zasłużeni łodzianie

24-05-2016

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, obradującej 13 maja, wręczone zostały Nagrody Miasta Łodzi, które otrzymało pięć osób. Ponadto uhonorowano dwadzieścia jeden osób i cztery organizacje Odznakami Za Zasługi dla Miasta Łodzi.


Fot.: KE UŁ

Wśród wyróżnionych tą odznaką znalazł się dr hab. Paweł Baranowski, adiunkt w Katedrze Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu łódzkiego; ekspert w Narodowym Banku Polskim i Narodowym Centrum Nauki, współtwórca lokalnej komórki Instytutu Ekonomicznego NBP – Zespołu Regionalnego w Łodzi oraz współtwórca i członek redakcji serii wydawniczej Lodz Economics Working Papers.Nagrodami Miasta Łodzi Rada Miejska honoruje wyłącznie raz w roku, z okazji Święta Łodzi przypadającego w maju. Natomiast Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” wręczane są dwa razy; z okazji wspomnianego wcześniej święta miasta oraz z okazji z Święta Niepodległości 11 listopada. Przyznawane są one za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania, a nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat.

Oprac.: (sb)