Sowy Mądrogłowy dzieciom

24-05-2016

Zespół studentów Sowy Mądrogłowy z Uniwersytetu Łódzkiego zakwalifikował się do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu ABB IT Challenge 2016 organizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych ABB.


Jest to coroczny konkurs technologiczny organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC). Kładzie się w nim szczególny nacisk na pracę zespołową, innowacyjny pomysł, techniczną umiejętność zaprojektowania rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby ludzi i zaprezentowanie planu wprowadzenia pomysłu w życie.

Drużyna Uniwersytetu Łódzkiego została wybrana spośród kilkudziesięciu zespołów, które zgłosiły swoje konkursowe pomysły. W dziewiątej edycji ABB IT Challenge podjęto temat szeroko pojętej edukacji. Studenci mają za zadanie stworzenie projektu informatycznego wspomagającego procesy uczenia się i odpowiadającego na hasło konkursu Learning – LevelUP. Rozwiązanie może być adresowane do dowolnej grupy: dzieci, dorosłych i seniorów, studentów, osób aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy, dokształcających się w  wykonywanej profesji lub tylko hobbystycznie.

Słuchacze Uniwersytetu Łódzkiego zgłosili projekt, którym jest aplikacja mobilna zachęcająca dzieci do systematycznej nauki. Obecnie pracują nad jego wdrożeniem. Zwycięzców poznamy 31 maja.

Podczas Wielkiego Finału, który odbędzie się 7 czerwca w Centrum Systemów Informatycznych ABB w Krakowie, rywalizować będzie ze sobą pięć najlepszych zespołów. Główną nagrodą w konkursie jest dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Oprac.: (sb)