Zarabiają najwięcej

24-05-2016

Z badań płac absolwentów uniwersytetów państwowych w Polsce w roku minionym, przygotowanych przez portal wynagrodzenia.pl wynika, że absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego mają najwyższe zarobki.


Ogólnopolskimi badaniami objęto ponad 23 tys. absolwentów studiów magisterskich. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4120 PLN. Najwyższą medianę płac wśród absolwentów uniwersyteckich publicznych studiów magisterskich mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego (5,5 tys. PLN). Nie mniej niż 4 tys. PLN zarabiali przeciętnie magistrowie po ukończonych studiach na: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Szczecińskim.

Jeżeli chodzi o konkretne branże, przeciętne wynagrodzenie absolwentów uniwersytetów państwowych w sektorze IT wynosiło 6 tys. PLN. Pracujący w bankowości, przemyśle lekkim, energetyce i przemyśle otrzymywali przeciętnie przynajmniej 5 tys. PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie, usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce nie przekroczyła 3,5 tys. PLN.

W zależności od zajmowanego stanowiska zarobki kształtowały się następująco: przeciętnie powyżej 6 tys. PLN zarabiały osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak, kierownik zespołu, radca prawny czy główny księgowy. Specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. rekrutacji mogli liczyć na średnie wynagrodzenie 3, 5 tys. PLN.

Oprac.: (sb)