Imieniny Giedroyca

24-05-2016

W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich oddano hołd redaktorowi paryskiej Kultury. Dziełem życia Giedroyca był Instytut Literacki w Paryżu, wydający pisma i książki, które przez kilka dziesięcioleci torowały myśli kolejnych pokoleń Polaków, zarówno na emigracji, jak i w kraju.


Jerzy Giedroyc

Fot.: Bohdan Paczkowski /TP/

Spotkanie, pod hasłem Imieniny Jerzego Giedroyca w Łodzi, zostało zorganizowane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Uniwersytet Łódzki i Fundację Kultury Paryskiej.

Jego program został podzielony na kilka części: rozmowę z  Magdaleną Grochowską o życiu i działalności Redaktora, autorką książki Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, którą poprowadziły Marzena Woźniak-Łabieniec Joanna Podolska; prezentację Antologii tekstów poświęconych przeszłości opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego – nowej książki Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej przez prof. Rafała Stobieckiego oraz prof. Sławomira Nowinowskiego w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Rozmowę z redaktorami Antolgii… moderował prof. Andrzej Stępnik ; wystawę Jerzy Giedroyc i jego dzieło. Dorobek Biblioteki Kultury, przygotowanej przez Fundację Kultury Paryskiej w Warszawie. Kuratorem ekspozycji była Małgorzata Ptasińska .Redaktor paryskiej „Kultury” miał dwie pasje – politykę i historię. Szczególnie zajmowała go społeczna funkcja historii oraz związana z nią edukacyjna misja zmierzająca do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. Podczas spotkania przybliżono obie pasje Jerzego Giedroycia. Na przykładzie przedsięwzięć badawczych i wydawniczych omówiono jego wkład do historiografii. Zebrani goście i słuchacze zastanawiali się także nad miejscem i rolą Instytutu Literackiego w Paryżu w dzisiejszym życiu kulturalnym.

M.W.