Matematycy, informatycy i partner biznesowy

24-05-2016

W gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego podpisana została 21 kwietnia umowa między firmą CERI International i tym wydziałem. Firma dołączyła do Rady Biznesu Wydziału Matematyki i Informatyki. Współpraca będzie obejmować organizację wspólnych wykładów, zajęć, seminariów, szkoleń oraz praktyk.


W przyszłości umożliwi ona również doskonalenie programów studiów celem lepszego przygotowania absolwentów wydziału do potrzeby współczesnego rynku pracy.

Firma CERI International Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wrażliwych procesów dla banków oraz instytucji finansowych. Obecnie dynamicznie rozwija się w niej Centrum Kompetencji Inżynierii Oprogramowania. Należąc do Grupy Delivery Center Commerzbanku CERI International jest atrakcyjnym partnerem biznesowym na arenie międzynarodowej oraz stabilnym pracodawcą w Łodzi i w Białymstoku. Firma realizuje złożone procesy finansowe, swoje oferty pracy kieruje nie tylko do poszukiwanych w regionie informatyków, lecz również do osób z wykształceniem matematycznym.

Umowę podpisywali: Miguel Angel Rodriguez Alvarez, prezes Zarządu firmy CERI International oraz prof. Ryszard Pawlak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.Od 2012 roku przy tym wydziale działa rada biznesu, dzięki której wydział ściśle współpracuje z pracodawcami z regionu łódzkiego, m.in., z największymi firmami IT w Łodzi. W wyniku tej współpracy studenci poznają najnowsze trendy w informatyce, uczestniczą w praktykach i stażach w renomowanych firmach, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

Oprac.: (sb)