Uczelnia i oczekiwania pracodawców

24-05-2016

W Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 28 kwietnia konferencja prasowa, podczas której zostało podpisane porozumienie rozszerzające współpracę między Uniwersytetem Łódzkim a Fujitsu Technology Solutions. Parafowali je prof. Antoni Różalski, rektor elekt UŁ oraz Piotr Jankowski, dyrektor zarządzający Fujitsu Technology Solutions w Łodzi.


Celem zawartej umowy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz potencjału i pozycji Fujitsu Technology Solutions. Współpraca będzie dotyczyć wszystkich aspektów łączących się z nauką języków obcych oraz ich praktycznych zastosowań. Porozumienie rozszerzone zostanie także o kierunki informatyczne i techniczne – rozumiane jako wsparcie i projektowanie infrastruktury IT i rozwoju oprogramowania oraz o finanse, zarządzanie i Business Process Outsourcing (BPO).

Wymiana wiedzy i doświadczeń umożliwi ponadto współtworzenie programów dydaktycznych, zajęć i warsztatów, a także organizowanie staży i zgłaszanie do opracowania problemów badawczych m.in. w ramach prac dyplomowych.

– Długoletnia współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z biznesem pozwala na wymianę cennych doświadczeń, umożliwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz dostosowanie ich do oferty edukacyjnej uczelni – powiedział, m.in., prof. Antoni Różalski, podczas konferencji prasowej.

Nowa, poszerzona umowa między Uniwersytetem Łódzkim a Fujitsu Technology Solutions obowiązywać będzie do czerwca 2018 r.

B.P.