Najnowsza oferta edukacyjna uniwersytetu

31-05-2016

Z najnowszą ofertą edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego dziennikarze zostali zapoznani 20 kwietnia podczas konferencji prasowej w Rektoracie UŁ. Podany został również terminarz rekrutacyjny dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie.


Jeżeli chodzi o studia I stopnia w najbliższym roku akademickim uczelnia proponuje: dziennikarstwo międzynarodowe, filmoznawstwo, nowe media i kulturę cyfrową, kulturoznawstwo (ze zmienionym programem o 75% ECTS) i  niemcoznawstwo na Wydziale Filologicznym; ekonomię miasta zrównoważonegofinanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym; wojskoznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

W ofercie studiów II stopnia znalazły się: analityka społeczna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, wojskoznawstwo na Wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz prawo ochrony danych osobowych Wydziale Prawa i Administracji.

Podczas konferencji prasowej prof. Jarosław Płuciennik, prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia powiedział, m.in., iż Uniwersytet Łódzki systematycznie obserwuje rynek pracy i z wielką starannością dostosowuje do niego swą najnowszą ofertę edukacyjną, reagując w miarę możliwości na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego i społecznego.

Kandydaci na studia na Uniwersytecie Łódzkim będą mogli dokonywać elektronicznej rejestracji oraz opłaty rekrutacyjnej do 8 lipca. Listy osób zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uczelnia opublikuje do 15 lipca, a dokumenty kandydatów będą przyjmowane od 16 do 20 lipca.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: prof. Sławomir Cieślak, prorektor elekt UŁ ds. kształcenia oraz pracownicy naukowi poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialni za uruchomienie nowych kierunków studiów.

Dodajmy, że obecnie uczelnia prowadzi ponad sto kierunków kształcenia, a słuchacze mają możliwość wybierania na nich kilkuset specjalizacji.

S.B.