Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

24-05-2016

Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podjęta na posiedzeniu 8 kwietnia 2016 r. w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przyłącza się do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i domaga się od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wypełnienia obowiązku natychmiastowej publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (sygn. K 47/15). Uporczywe odmawianie publikacji tego wyroku godzi w porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi naruszenie Konstytucji. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Żaden organ Państwa nie jest uprawniony do badania, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z prawem, a tym bardziej do ich niepublikowania lub niestosowania, na podstawie własnej oceny ich prawidłowości.

dr hab. Agnieszka Liszewska prof. nadzw. UŁ
dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego