Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej

31-05-2016

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w  Auli Czerwonej zainaugurował 11 maja działalność Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.


Profesor Maria Królikowska-Olczak (druga z prawej), prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej; obok niej (z lewej) prof. Sławomir Cieślak, jeden z wiceprezesów tego sądu

Fot.: Maciej Andrzejewski

To sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilono-prawnego, do rozstrzygania między nimi sporów. Sąd taki wydaje rozstrzygnięcia, których moc równa jest mocy rozstrzygnięć sądów państwowych.

Tradycje polubownego sadownictwa gospodarczego sięgają w Łodzi czasów przedwojennych, tak jak i tradycja Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej utworzonej w roku 1927. Jej pierwszym prezesem był Robert Geyer. W 1950 r. izby te zlikwidowano. Działalność ŁIPH reaktywowano po roku 1990. Teraz rozpoczyna działalność Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej (SAPC) – pierwszy tego typu sąd w województwie łódzkim oraz Centrum Mediacji. Obydwie instytucje będą się mieściły w siedzibie ŁIPH w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

Michał Haze, prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Fot.: Maciej Andrzejewski

– Dzień utworzenia Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej to triumf przedsiębiorczości i nowoczesnego postrzegania biznesu. Tworząc go zadbaliśmy o najwyższy poziom merytoryczny, czego potwierdzeniem jest skład zarówno prezydium sądu, kolegium elektorów, jak i samych arbitrów i mediatorów. Jestem dumny, że udało nam się zaprosić do współpracy uznane autorytety prawnicze, związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – powiedział Michał Haze, prezes ŁIPH.

Prezesem Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej została prof. Maria Królikowska-Olczak, była prodziekan i dziekan Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego UŁ. Funkcje wiceprezesów powierzono: prof. Sławomirowi Cieślakowi, byłemu prodziekanowi wspomnianego wcześniej wydziału, prorektorowi elektowi UŁ ds. kształcenia; dr. Zbigniewowi Świderskiemu z Katedry Prawa Cywilnego, prodziekanowi WPiA UŁ oraz dr Joannie Wyporskiej-Frankiewicz z Zakładu Sądownictwa Administracyjnego tego samego wydziału..

M.W.