Otoczone drutem państwo

31-05-2016

Doktor Adam Sitarek z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi został laureatem Nagród Historycznych POLITYKI.


Jego książka „Otoczone drutem państwo.” Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego”, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zwyciężyła w kategorii debiutu roku 2015.

Jest to monografia struktury i funkcjonowania administracji żydowskiej łódzkiego getta, poświęcająca szczególną uwagę kształtowaniu tejże administracji, a zwłaszcza powstawaniu Judenratów, czyli Rad Żydowskich. Autor zajął się również postacią Chaima Rumkowskiego, przełożonego Starszeństwa Żydów oraz walką o władzę w jego otoczeniu, usiłując odpowiedzieć na pytanie: gdzie przebiega granica między próbą ratowania narodu a kolaboracją?

Nagrody Historyczne Polityki to najstarsze wyróżnienie w Polsce przyznawane od roku 1959 publikacjom dotyczącym najnowszej historii Polski.

W skład jury Nagród Historycznych POLITYKI obecnie wchodzą: red. Marian Turski (przewodniczący), prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Oprac.: (sb)