Reprezentuje Polskę w European Banking Authority

24-05-2016

Profesor Monika Marcinkowska z Instytutu Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego została członkinią European Banking Authority (EBA), czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Jako jedyna reprezentuje w nim Polskę.


Profesor Monika Marcinkowska z UŁ, jedyna reprezentantka Polski w European Banking Authority

Fot.: Regan Press

European Banking Authority jest niezależnym organem Unii Europejskiej, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim systemie bankowym. Urząd został ustanowiony 1 stycznia 2011 r. jako część Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF). Celem działalności EBA jest utrzymanie stabilności finansowej w Unii Europejskiej oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania systemu bankowego. Podstawowym zadaniem EBA jest więc przyjmowanie wiążących standardów technicznych i wytycznych przyczyniających się do utworzenia jednolitego zbioru przepisów europejskich dla sektora bankowego. Ma to pomóc w wypracowaniu równych warunków działania, a także zagwarantować wysoki poziom ochrony deponentów, inwestorów i konsumentów.

Urząd pełni ważną rolę w propagowaniu konwergencji praktyk nadzorczych w celu zapewnienia jednolitego stosowania reguł ostrożnościowych. Jest również uprawniony do oceny ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze bankowym, zwłaszcza poprzez sporządzanie regularnych sprawozdań z oceny ryzyka i przeprowadzanie ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.

W skład European Banking Authority wchodzi trzydziestu członków, w tym znaczący akademicy oraz przedstawiciele: instytucji finansowych, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także pracodawcy dużych firm.

Obecna kadencja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego rozpoczęła się w kwietniu i potrwa dwa i pół roku.

Oprac.: (sb)