Pracodawca Przyjazny Pracownikom

24-05-2016

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono 20 kwietnia certyfikaty laureatom VIII edycji ogólnopolskiej akcji certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom.


Komisja wyłoniła dwudziestu laureatów z całej Polski, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Plebiscyt organizuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Firmy i instytucje zgłaszane są do udziału w nim przez organizacje zakładowe.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu uroczystości wręczenia certyfikatów w Pałacu Prezydenckim

Fot.: NSZZ Solidarność UŁ

Certyfikat przyznany Uniwersytetowi Łódzkiemu, wręczono prof. Włodzimierzowi Nykielowi , rektorowi UŁ. W delegacji uczelni uczestniczyli także: prof. Antoni Różalski , rektor elekt, dr Dominik Szczukocki i inż. Zbigniew Zdrojewski , reprezentujący prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UŁ.

Dodajmy, że uniwersytet został laureatem plebiscytu jako jedyna szkoła wyższa w  kraju.Uniwersytet Łódzki zatrudnia około 3,5 tys. pracowników, w tym ponad 2,1 tys. pracowników naukowych i ponad 1,4 tys. pracowników administracji, naukowo-technicznych i bibliotecznych oraz pracowników obsługi, co czyni z uczelni jednego z największych pracodawców w Łodzi i regionie.

Oprac.: (sb)