Uczelniany parlament

02-03-2016

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 11 stycznia 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. Tadeuszowi Marszałowi z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ Nagrody Miasta Łodzi.


Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 542 Senatu UŁ z 7 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych na rok 2017.


Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na pierwsze półrocze 2016 r.


Podjął uchwałę w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie wyborów komisji wyborczych na Uniwersytecie Łódzkim.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia studia azjatyckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz określenia efektów kształcenia.


Podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Rangsit University (Tajlandia).


Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a agencją asystującą przy naborze studentów z zagranicy – Limited Liability Company BLT, Mykolaiv (Ukraina).


W części uroczystej rektor UŁ wręczył:

awans na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim
prof. dr hab. Irenie Sobańskiej (Wydział Zarządzania),

awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
dr. hab. Szymonowi Byczce (Wydział Prawa i Administracji),
dr hab. Elżbiecie Durys (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych),
dr hab. Beacie Giesen (Wydział Prawa i Administracji),
dr hab. Lidii Groeger (Wydział Nauk Geograficznych),
dr hab. Renacie Kontek (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
dr. hab. Radosławowi Olszewskiemu (Wydział Prawa i Administracji),
dr hab. Agnieszce Rochmińskiej (Wydział Nauk Geograficznych).

A.D.