W skrócie

02-03-2016

Profesor Bogusław Śliwerski, kierujący Katedrą Teorii Wychowaniu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, został wybrany ponownie 10 grudnia minionego roku na przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk kolejnej kadencji.


Profesor Czesław Domański z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, został powołany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii (w tym komitecie zasiada od roku 1987) przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.


W ostatniej edycji Wikipedia Ranking of World Universities uwzględniono 1025 uczelni z całego świata. O zakwalifikowaniu się do rankingu decydowała liczba wystąpień nazwy danej uczelni na stronach Wikipedii, edytowanych w dwudziestu czterech różnych językach oraz wyniki wyszukiwania Google. Uwzględniając te kryteria, wśród dwudziestu siedmiu polskich uczelni objętych rankingiem, Uniwersytet Łódzki zajął piąte miejsce.


Kolejna, ósma już edycja akcji BUŁa do północy doda sesji mocy, rozpoczęła się 11 i trwała do 22 stycznia. Została na zorganizowana, podobnie jak i poprzednie, z myślą o studentach, którzy podczas sesji potrzebują więcej czasu i miejsca do nauki. Przypomnijmy, że w roku minionym w akcji tej udział wzięło blisko 2,2 tys. osób, które skorzystały z prawie czterech tysięcy książek.


Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyła się 12 stycznia konferencja Ekonomia wielkich wydarzeń – korzyści i koszty dla miasta. Było to pierwsze spotkanie z cyklu Pomyśl o EXPO w Łodzi organizowanych na łódzkich uczelniach. Konferencję otworzyli prof. Paweł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. W spotkaniu udział wzięli Fabrizio Grillo, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Expo 2015 i Roberto Daneo, sekretarz generalny Pawilonu Włoskiego na Expo 2015.Po konferencji odbyły się warsztaty dla studentów nt. Społeczność lokalna i organizacje pozarządowe w przygotowaniach do EXPO 2022 Łódź, zorganizowane przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska oraz SKN Spatium UŁ.


Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) UŁ zorganizowało 13 stycznia w Pałacu Biedermanna wykład otwarty nt. Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w kuchni i medycynie antyku i Bizancjum w okresie pomiędzy I a VII w., który wygłosił prof. Maciej Kokoszko, kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ.


Studenci i pracownicy Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej oraz Międzynarodowych Studiów Kulturowych UŁ przygotowali spektakl teatralny Through the dreams: from London to Istanbul, który wystawiono 14 stycznia w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przy ul. Lindleya.


Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ zorganizowała 14 stycznia w  gmachu Wydziału Filologicznego spotkanie, podczas którego referat nt. Antropologia chrześcijańska a współczesna kultura wygłosił ks. prof. Jan Słomka, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Po referacie odbyła się dyskusja.


Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego od stycznia zajmuje pierwsze miejsce w Agregatorze Ceon: http://agregator.ceon.pl/browseData.action?field=repName pod względem ilości zdeponowanych dokumentów. Na platformie można korzystać już z ponad czternastu tysięcy materiałów.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła projekty Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r. oraz Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki. Zostały one dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidzianych na upowszechnianie nauki. Zbiory udostępniane są pod adresem: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/


Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ prof. dr hab. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie wygłosiła 27 stycznia referat nt. Neutrina – cząstki zmieniające tożsamość. Przez ostatnie trzy lata uczona kierowała Radą CERN, największego europejskiego laboratorium naukowego. Jest wybitną specjalistką w zakresie fizyki cząstek, w tym neutrin. W referacie przedstawiła znaczenie odkrycia, które uhonorowano w roku minionym Nagrodą Nobla.


W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem Złotej Szkoły 2015. Liceum zajęło dziewięćdziesiąte dziewiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz czterdzieste dziewiąte miejsce w kategorii szkół olimpijskich (trzecie miejsce w województwie łódzkim).


Według badań Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak jak w latach ubiegłych, Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ zostało klasyfikowane jako szkoła sukcesu. Odnotowano przyrost wiedzy uczniów, mierzony wskaźnikiem EWD (edukacyjna wartość dodana), zarówno w bloku przedmiotów humanistycznych (czwarte miejsce w Łodzi), jak i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (szóste miejsce w Łodzi).


Opublikowano kolejny Ranking Web of Repositories: http://repositories.webometrics.info. Na drugim miejscu w Polsce uplasowało się Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone przez Bibliotekę UŁ. W rankingu dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej platforma znalazła się na siedemnastym miejscu, a w światowym wśród pierwszych pięciuset repozytoriów. Uczelnia zachęca do korzystania z zasobów repozytorium oraz do deponowania własnych prac na platformie: http://repozytorium.uni.lodz.pl


Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się 10 lutego szkolenie nt. Stres i presja w życiu codziennym i zawodowym. Jego uczestnicy dowiedzieli się: czym jest zjawisko stresu i jakie czynniki je wywołują, jak skutecznie walczyć ze stresem w życiu zawodowym i prywatnym oraz jak unikać presji na co dzień. Spotkanie zorganizowały Santander Universidades i Studenckie Koło Naukowe Stratolog.


Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów UŁ zorganizowała 12 lutego American Day. W programie przewidziano ciekawe konkursy: True or False, Spelling Bee i Mapping USA oraz wykład dr. Marka Wojtaszka nt. Hawaje – w krainie bogów. Ich uczestnicy poznali wiele ciekawostek związanych z historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowano również szczegółowy program nowych studiów licencjackich z zakresu amerykanistyki i mass mediów.


Z okazji obchodzonego w Stanach Zjednoczonych Black History Month w holu przy American Corner (drugie piętro Biblioteki UŁ) można oglądać wystawę plakatów Duke Ellington: remebered poświęconą znanemu amerykańskiemu muzykowi jazzowemu i kompozytorowi. Ekspozycja czynna będzie do końca lutego.

Oprac.: (sb)