Pomysł na grupowe dojazdy

02-03-2016

Pięcioro studentów Uniwersytetu Łódzkiego: Justyna Koprowska, Katsiaryna Tsyrkina i Sylwia Gałkiewicz (logistyka), Konrad Kowalski (anglistyka) oraz Krzysztof Boczek (dziennikarstwo i komunikacja społeczna) realizują w Łodzi projekt społeczny carpooling#dzielauto.


Carpooling, czyli grupowe dojazdy polegają na zwiększeniu w czasie przejazdu samochodem liczby pasażerów przez kojarzenie osób dojeżdżających, np. do pracy lub na uczelnię tymi samymi trasami. Mogą one nawiązywać ze sobą kontakt dzięki internetowej grupie carpoolingowej Dziel auto, dostępnej w serwisie społecznościowym: www.facebook.com/groups/199960427024666/

Metoda ta sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie ze względu na małe natężenie ruchu nieopłacalne jest uruchomienie komunikacji zbiorowej. Zaletą carpoolingu, poza zmniejszeniem opłat za paliwo czy też parking, jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, natężenia ruchu dzięki minimalizowaniu indywidualnych przejazdów oraz uzupełnienie komunikacji zbiorowej na przedmieściach.

W przeciwieństwie do znanych ogólnopolskich serwisów carpoolingowych, projekt słuchaczy UŁ jest bezpłatny i funkcjonuje w Łodzi. Uzupełniają go badania ankietowe, które studenci będą realizować na terenie miasta oraz prelekcje w łódzkich firmach dotyczące idei carpoolingu.

Studenci prowadzą swój projekt w konkursie Zwolnieni z teorii, ogólnopolskiej olimpiadzie, której celem jest inspirowanie do aktywności społecznej w lokalnym otoczeniu. Zespoły, liczące trzy do pięciu osób uczestników konkursu, wspólnie szukają pomysłu na najciekawsze działania wśród lokalnej społeczności, a następnie przy wsparciu ze strony organizatorów programu, wcielają je w życie. Każdy z uczestników olimpiady, który ukończy projekt otrzyma certyfikat sygnowany przez Project Management Institute R.E.P.

Oprac.: (sb)