O ekonomii miasta zrównoważonego w szkołach

02-03-2016

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego mają okazję uczestniczyć w dedykowanych im warsztatach, organizowanych pod hasłem Zrównoważony rozwój miast – nowa filozofia planowania rozwoju miast. Celem tego rodzaju spotkań jest budowanie świadomości społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i obywatelskiej ludzi młodych oraz inicjowanie dyskusji na temat problemów rozwoju współczesnych aglomeracji.


Warsztaty w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Fot. Agnieszka Rzeńca

Warsztaty adresowane są przede wszystkim do tegorocznych maturzystów. Tematyka zajęć ściśle wiąże się z programem kształcenia innowacyjnego, praktycznego kierunku studiów ekonomia miasta zrównoważonego, który zostanie uruchamiany od przyszłego roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwsze warsztaty, dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego, odbyły się 2 lutego. Podczas zajęć uczniowie budowali profile użytkowników miast, identyfikowali ich potrzeby oraz dyskutowali o cechach idealnego miasta na czas studiów. Warsztaty zorganizowane zostały też 9 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim oraz 11 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie.

Zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych są elementem promocji rezultatów projektu EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i  partycypacyjnego rozwoju miast realizowanego przez Katedrę Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ.

Więcej informacji o tym projekcie oraz nowym kierunku studiów można na stronie internetowej pod adresem: www.region.uni.lodz.pl/ekomiasto/ oraz www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny/ekomiasto/

Ewa Boryczka
Jakub Zasina