Jak uczciwie się bogacić

02-03-2016

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało 22 stycznia seminarium nt. Jak uczciwie się bogacić? w cyklu: W drodze do menedżerskiej doskonałości.


Głos zabiera prof. Jan Jeżak z Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ

Fot. Maciej Andrzejewski

Spotkanie miało na celu podkreślenie wartości i postaw etycznych w prowadzeniu biznesu. Prelegentami byli m.in.: dr Henryk Siodmok, prezes Grupy ATLAS (Przedsiębiorca w społecznej nauce Kościoła), prof. Dariusz Doliński, Uniwersytet SWPS (Uczciwość w działaniach marketingowych: psychologiczne sztuczki w ofertach sprzedaży) oraz ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia WIOSNA (Jak zarabiać więcej i lepiej?). Spotkanie adresowane było zwłaszcza do menedżerów, którzy działają w biznesie i są zainteresowani budowaniem marki, tworzeniem strategii zarządzania we własnej firmie, jak również kierowaniem ścieżką rozwoju osobistego.

M.W.