Postudiuj na próbę

02-03-2016

Rozpoczęła się druga edycja projektu Postudiuj na próbę!, którego autorami są pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UŁ.


Uczestnikami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w przygotowanym specjalnie dla nich krótkim kursie akademickim obejmującym różne formy dydaktycznej aktywności: wykład, ćwiczenia, konwersatorium, warsztaty oraz etnograficzne badania terenowe. Wszystkie zajęcia tematycznie związane są z projektem badawczym, który uczniowie, w proponowanym cyklu, realizują wraz ze studentami etnologii.

Temat przewodni pierwszej edycji projektu Postudiuj na próbę! odbyła się w minionym roku akademickim. Towarzyszyło jej hasło: Na Bałutach. Historie rodzinne, a wzięli w niej udział uczniowie trzech łódzkich liceów. Efekty przeprowadzonych wówczas badań etnograficznych zostały przedstawione podczas konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji siedemdziesięciolecia Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, związanej z jubileuszem Uniwersytetu Łódzkiego.

Tegoroczne hasło drugiej edycji projektu brzmi: Różnorodność wokół mnie. Perspektywa antropologii wizualnej. Jej uczestnicy biorą udział w zajęciach, które ukazują szeroko rozumianą różnorodność kulturowo-społeczną, w kontekście etnicznym, religijnym, narodowym, ideologicznym, estetycznym. Realizowany przez nich projekt badawczy dotyczy różnorodności w najbliższym otoczeniu. Uczniowie, dzięki przyjętej perspektywie antropologii wizualnej – wykorzystując przede wszystkim technikę fotografii – podejmą próbę, by dostrzec i zrozumieć różnorodność, inność, wielość wpisującą się w łódzki krajobraz.

Przedsięwzięcie uzyskało aprobatę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, a jego głównym celem jest promowanie humanistyki.

Oprac.: (sb)