Wykład amerykańskiego noblisty

02-03-2016

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 17 grudnia minionego można było wysłuchać otwartego wykładu prof. Edwarda C. Prescotta, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, nt. Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland is not? (Dlaczego w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej trwa kryzys, ale nie dzieje się tak w Polsce?).


Wykład prof. Edwarda C. Prescotta na Wydziale Zarządzania UŁ transmitowany online z San Francisco

Fot. Maciej Andrzejewski

Na pytanie to odpowiadał jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie makroekonomii. Jego wykład transmitowano online z San Francsico. W ten sposób, za pośrednictwem międzykontynentalnej elektronicznej łączności, noblista był gościem międzynarodowej konferencji naukowej Current Economic & Social Topics International Colloquium CESTIC2015, która UŁ16 i 17 grudnia, obradowała na Wydziale Zarządzania UŁ, zaś 18 grudnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obrady konferencji koncentrowały się wokół czterech problemów: różnorodność na rynku pracy, systemy i fundusze emerytalne, rynki finansowe, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Uczestnicy wykładu z uwagą słuchają słów amerykańskiego noblisty

Fot. Maciej Andrzejewski

Uczestnicy konferencji zajmowali się także systemem emerytalnym, jego wykonalnością i wydolnością w dobie zmniejszającego się przyrostu naturalnego oraz wzrastającą średnią długością życia. Zastanawiali się czy wdrażanie nowych platform handlowych, dostęp do informacji online oraz integracja i globalizacja rynków wymagają zmiany teorii finansowych. Ponadto poruszona została tematyka różnorodności i równości na rynku pracy oraz roli, jaką spełniają na nim osoby starsze i kobiety. Eksperci przyglądali się też innowacyjności oraz przedsiębiorczości, koniecznym w przełamywaniu stagnacji wywołanej przez kryzys gospodarczy.

Celem CESTIC2015 była wymiana wyników badań, metodyk i poglądów w zakresie obecnych problemów ekonomicznych i społecznych. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele uniwersytetów z całego świata, m.in., z Albanii, Chin, Hiszpanii, Indonezji, Iranu, Rosji i Stanów Zjednoczonych.Profesor Edward C. Prescott z Arizona State University jest doradcą Federal Reserve Bank of Minneapolis. Otrzymał Nagrodę Nobla w roku 2004 za pracę z makroekonomii, wyjaśniającą w jaki sposób zmiany w polityce ekonomicznej, a zwłaszcza monetarnej i technologii, wpływają na cykle koniunkturalne.

Oprac.: (sb)