Chluba uczelni

04-03-2016

Doroczne spotkanie prof. Włodzimierza Nykiela z Absolwentami VIP Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 5 lutego w Pałacu Biedermanna. To blisko już stuczterdziestoosobowe grono stanowi chlubę uczelni.


Pamiątkowe zdjęcie kolejnej grupy Absolwentów VIP z prof. Włodzimierzem Nykielem, rektorem UŁ (czwarty z lewej) i prof. Bogdanem Gregorem, prorektorem UŁ ds. ekonomicznych (trzeci z lewej)

Fot. Maciej Andrzejewski

Otwierając uroczystość rektor UŁ zaprezentował najważniejsze osiągnięcia obydwu kadencji obecnych władz uniwersytetu w latach 2008–2016.

Spotkanie stanowiło też okazją do zaprezentowania dotychczasowych efektów realizowanego od roku 2013 Programu Absolwent VIP oraz dyskusji o przyszłości uczelni i wyznaczeniu nowych kierunków działania uniwersytetu. W dyskusji głos zabierali, m.in.: prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego; prof. Michał Seweryński, senator RP, b. minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele biznesu – Maria Rzepnikowska, prezes Zarządu Deloitte Polska i Jarosław Kroc, prezes Zarządu Accenture Polska.

Spotkaniu towarzyszyło wręczenie tytułu Absolwent VIP oraz symbolicznej statuetki kolejnym wybitnym absolwentom legitymujących się dyplomem naszej uczelni. Tym razem otrzymali je: dr Agnieszka Nagay, medalistka Mistrzostw Europy w Strzelectwie, mistrzyni Polski; dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie; Maria Rzepnikowska, prezes Zarządu Deloitte Polska; Tomasz Bogus, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas SA; Krzysztof Candrowicz, dyrektor Łódź Art Centre; Bartłomiej Cyganek. Human Resources Director, Amcor Flexibles; dr Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (2014–2015); Piotr Pawłowski, dyrektor Business Service Center Siemens Sp. z o.o.; prof. Kazimierz M. Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Na zakończenie spotkania rektor UŁ złożył zebranym gorące podziękowania za wieloletnią współpracę oraz starania włożone w integrację uniwersyteckiego środowiska absolwenckiego.

Oprac.: (sb)