Ministerialni stypendyści

01-03-2016

Rozstrzygnięto konkurs na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Wśród nagrodzonych znalazło się trojga doktorantów oraz szesnastu studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki konkursu ogłoszono 16 grudnia minionego roku.


Doktoranci UŁ, którym przyznane zostały ministerialne stypendia to: Karol Jóźwiak i Jędrzej Kotarski (nauki humanistyczne), Katarzyna Wójcik (nauki biologiczne. Niżej prezentujemy krótkie sylwetki naukowe i zdjęcia wyróżnionych doktorantów.

Karol Jóźwiak

Fot. Agata Wencek

Karol Jóźwiak, historyk i krytyk sztuki. Zajmuje się zagadnieniami estetyki, teorii obrazu oraz wybranymi wątkami w sztuce, filmie i literaturze dwudziestego wieku. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą egzegezy filozoficznej twórczości Pier Paolo Pasoliniego. Jako kurator przygotował blisko dziesięć wystaw polskich i zagranicznych, w tym ekspozycje dorobku Zofii Rydet i Andrzeja Różyckiego, prezentowane, m.in., w Dublinie, Sofii i Łodzi, a także współpracował przy większych wystawach z łódzkim Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacją Profile w Warszawie. W roku 2014 zaprezentował w Dublinie własną wystawę pod hasłem Haunting Images, której towarzyszyło wydanie jego książki artystycznej pod tym samym tytułem. Ponadto jest autorem książki Zofia Rydet. Inwentaryzacja wizerunków/Inventorying the Image of Man (Kraków 2012), a także wielu artykułów wydanych w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych z zakresu sztuki nowoczesnej, filozofii i filmoznawstwa, w tym w punktowanych czasopismach Sztuka i Dokumentacja” oraz Magazyn Hybris. Przetłumaczył fragment książki Georgesa Didi-Hubermana L’image survivante, opublikowany w czasopiśmie filozoficznym Kronos. Uczestniczył w dziewięciu międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in., w Università Sapienza w Rzymie, King’s College w Londynie, Uniwersytety w Udine, Reading, Perugii i Paryżu oraz w około dwudziestu ogólnopolskich konferencjach. Ponadto, pełni różne funkcje związane z działalnością na studiach doktoranckich (sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, reprezentant doktorantów w Radzie Wydziału Filologicznego, członek Zarządu Koła Naukowego Filmoznawców UŁ). Od trzech lat prowadzi fakultatywne zajęcia dla studentów kulturoznawstwa, a od tego roku również obowiązkowe zajęcia z estetyki fotografii. Jest mężem choreografki i tancerki Aleksandry Kozańskiej-Jóźwiak oraz ojcem czteroletniej Zosi.

Jędrzej Kotarski

Fot. ze zbiorów własnych

Jędrzej Jan Kotarski, latynoamerykanista, historyk i politolog. Studiował na naszej uczelni oraz na Uniwersytecie w Granadzie. Od roku 2013 doktorant na Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się zagadnieniami handlu ludźmi, konfliktów i ekskluzji społecznej, w tym sytuacji wybranych mniejszości (nie tubylczych) oraz graffiti jako głosu wykluczonych. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. Handel ludźmi w Argentynie i Brazylii – studium porównawcze. W latach 2009–2014 był stypendystą trzech programów Unii Europejskiej, programu ONZ oraz dwoch krajowych: Erasmus Students Mobility (Instytut Problematyki Kobiet oraz Wydział Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Granadzie), Erasmus Traineeship (Instytut Pokoju i Konfliktów Uniwersytetu w Granadzie), Comenius Assistantship (IES Sácilis w Pedro Abad, Córdoba) oraz multikulturowego programu Human Rights and Digital Literacy for Young Europeans, realizowanego przez ONZ i Uniwersytet w Córdobie Stypendysta Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych doktorantów w roku akademickim 2013/ 2014 oraz laureat stypendium Etiuda 2 Narodowego Centrum Nauki w 2014 r. Uczestnik ośmiu wyjazdów studyjnych i badawczych do Ameryki Łacińskiej, asystent i drugi wykonawca w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki i Unii Europejskiej (Peru, Meksyk, Gwatemala, Argentyna, Brazylia i Kolumbia). Autor dokumentacji fotograficznej liczącej dziesięć tysięcy zdjęć ze wspomnianych wcześniej krajów. Autor książki Ikonosfera latynoamerykańskich przestrzeni lokalnych (PTSL/ UŁ, 2015) współautor monografii Etnopolityka w Meksyku (PTSL/ UŁ, 2015) oraz dwudziestu jeden artykułów opublikowanych w trzech językach w czasopismach punktowanych (m.in. w Meskyku, Ekwadorze, Brazylii i Niemczech). Uczestnik czterdziestu dwóch konferencji (krajowych i międzynarodowych) w tym dziesięciu cyklicznych kongresów latynoamerykańskich, m. in., 52–55 ICA, VI–VIII CEISAL w Sewilli, w Mexico D.F., Limie, Rio de Janeiro, Campinas, San Jose, San Juan. Członek czterech stowarzyszeń naukowych (polskich – PTSL, PTL oraz międzynarodowych – LASA, ALACIP). Pełni kilka funkcji w ruchu studenckim, m. in., jako reprezentant doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego, wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, senator UŁ. W latach 2006–2012 pracował jako wolontariusz w piętnastu placówkach i fundacjach, m.in., w dzielnicach nędzy w Limie, La Paz i Rio de Janeiro (ośrodki pomocy ofiarom handlu ludźmi, przedszkolu dla dzieci prostytutek, domu dla nieletnich matek ofiar przemocy).

Jak nas poinformowało Centrum Obsługi Studenta UŁ, Katarzynie Wójcik stypendium zostało anulowane z przyczyn formalnych; wcześniejsza obrona pracy doktorskiej.

Ministerialne stypendia otrzymali następujący studenci UŁ: Konrad Banaś (historia), Klaudia Chalczyńska (filologia słowiańska), Renata Ciesielska (informatyka), Maria Depta (prawo), Mateusz Gajda (prawo), Bartosz Jędrasik (informatyka), Jagoda Kondratowska (prawo), Arkadiusz Lorenc (filologia germańska), Małgorzata Pawlak (kulturoznawstwo), Piotr Rachubiński (informatyka), Robert Stasiak (historia), Aleksandra Strojna (polityka społeczna), Artur Tim (prawo), Michał Wilk (polityka społeczna), Artur Zaręba (filologia słowiańska), Michał Żerkowski (etnologia).

Oprac.: (ga)