Partnerstwo uczelni z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

02-12-2016

Umowa o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podpisana została 20 października. Porozumienie parafowali prof. Antoni Różalski, rektor UŁ i prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.


Podstawowym jego celem jest partnerstwo obu instytucji w rozwijaniu i wzbogacaniu programów studiów na UŁ o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz współpraca na styku nauki i praktyki ubezpieczeniowej. Oczywiście chodzi tu o dydaktykę.

Na zdjęciu od lewej: prof. Bogusława Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Na zdjęciu od lewej: prof. Bogusława Urbaniak, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Fot. Maciej Andrzejewski

– Na Uniwersytecie Łódzkim jest wielu studentów kształcących się na specjalnościach związanych z ubezpieczeniami. Wielu naukowców zajmuje się tymi zagadnieniami z punktu widzenia prawa czy ekonomii. Ale nasza uczelnia to także jeden z największych pracodawców w regionie łódzkim i dlatego bardzo zależy nam na ścisłej i efektywnej współpracy z ZUS – powiedział, m.in., rektor UŁ.

Ze strony ZUS umowa zapowiada współpracę o charakterze naukowym, dydaktycznym i praktycznym. W szczególności chodzi o organizowanie zajęć i wykładów, praktyk dla studentów, prowadzenie konsultacji i porad dla pracowników UŁ w zakresie ubezpieczeń społecznych, propagowanie wśród pracowników ZUS podejmowania studiów na Uniwersytecie Łódzkim dotyczących zagadnień ubezpieczeniowych.

– Wśród ustawowych zadań ZUS są także działania informacyjne i edukacyjne. Naszym ważnym zadaniem jest przełamywanie utartych stereotypów dotyczące, na przykład, płacenia składek. Chcemy te zadania realizować właśnie na podstawie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, w tym uczelniami wyższymi – podkreślała w swym wystąpieniu prezes ZUS.

Ważnym elementem tej współpracy ma być pomoc i wsparcie merytoryczne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego piszących prace naukowe dotyczące ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu także o pomoc w zdobywaniu przez studentów i doktorantów UŁ informacji do przygotowywanych przez nich opracowań naukowych i innych publikacji.

Uniwersytet Łódzki zobowiązuje się do zapraszania ZUS do wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych. Promowania tej współpracy wśród studentów, doktorantów oraz poprzez media akademickie, a przede wszystkim nadanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tytułu Partnera Uniwersytetu Łódzkiego i promowanie ZUS jako partnera uczelni.

Problematyką ubezpieczeniową na Uniwersytecie Łódzkim zajmują się, m.in., Katedra Ubezpieczeń oraz Katedra Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji.

Oprac.: (sb)