European Language Label po raz drugi

02-12-2016

W Ministerstwie Edukacji Narodowej 19 września odbyła się uroczystość wręczenia Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych European Language Label, przyznawanego za nowatorskie i niestandardowe rozwiązania w zakresie kształcenia językowego.


Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języków Romańskich Uniwersytetu Łódzkiego, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie za projekt dydaktyczny Francuski z Edith Piaf – w setną rocznicę urodzin Paryskiego Wróbelka realizowany w ubiegłym roku akademickim. Autorem i koordynatorem projektu był prof. Mieczysław Gajos .

W historii tego zakładu jest to już drugi European Language Label podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz ministra edukacji narodowej. Pierwszy Europejski znak innowacyjności naukowiec UŁ odebrał w roku 2003 za projekt La Belle Amour .

Przyznawane certyfikaty mają charakter międzynarodowy i poświadczają, że laureaci wykazują się najwyższymi standardami europejskimi w dziedzinie nauczania języków obcych.

Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz agencję narodową programu Erasmus+.

Oprac.: (sb)