Ministerialni stypendyści

02-12-2016

Rozstrzygnięty został konkurs na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidziane dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i mających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.


Otrzymało je, m.in., siedmioro nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego: dr Bartosz Kaczorowski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, dr Michał Tomasz Wilk z Wydziału Prawa i Administracji, dr Agnieszka Zdzisława Robaszkiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Katarzyna Karolina Zajda z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, dr Jakub Niedbalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, dr Magdalena Anna Klauze z Wydziału Prawa i Administracji, dr Marta Woźniak-Bobińska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Stypendia przyznawane są w czterech dziedzinach: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Ubiegać się o nie mogli młodzi naukowcy do trzydziestego piątego roku życia, zatrudnieni na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stypendia są nagrodą za osiągnięcia naukowo-badawcze, a warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

W ostatniej, jedenastej edycji konkursu, rozpatrzono 1137 wniosków. Stypendia przyznano 168 naukowcom. Laureaci będą otrzymywali na prowadzone przez siebie badania 5390 zł miesięcznie, maksymalnie przez trzy lata.

Oprac.: (sb)