Nagroda Prezesa Rady Ministrów

02-12-2016

Profesor Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego został tegorocznym laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe, na które składają się, między innymi, trzy monografie stanowiące pochodną prowadzonych badań od roku 1990 w zakresie polityki oświatowej.

Fot. Wikipedia


Zainteresowania naukowe laureata koncentrują się na interdyscyplinarnych badaniach oświatowych w dziedzinie innowacji pedagogicznej, pedagogiki porównawczej i makropolityki w zakresie szkolnictwa wyższego, powszechnego oraz alternatywnego. Zajmuje się też rekonstrukcją współczesnych teorii i nurtów wychowania.

Jest autorem tak znaczących dla badań współczesnej myśli pedagogicznej rozpraw, jak: Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013);Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenie. Klasyfikacje. Badania (Kraków 2009), Współczesne teorie i nurty wychowania (Kraków 1998, IV wyd. 2006) czy  Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (Gdańsk 2007).

W latach 1990–1995 profesor zainspirował środowisko szkolne Łodzi, makroregionu łódzkiego oraz innych miast, m.in., Warszawy, Nowego Sącza, Lublina, Poznania, Wrocławia, Torunia, Oleśnicy, Krakowa i Gdańska do tworzenia klas autorskich , klas innowacyjnych w szkolnictwie państwowym na poziomie nauczania początkowego, bazujących na eksperymencie w zakresie autorskiej edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki współpracy zagranicznej przyczynił się do doskonalenia pedagogów oraz do upowszechnienia w Polsce najnowszych osiągnięć w naukach pedagogicznych innych krajów. Z jego inspiracji realizowany był bilateralny projekt doskonalenia międzykulturowego pedagogów szwajcarskich i polskich. Od roku 1992 prowadzi cyklicznie, co trzy lata, międzynarodowe konferencje nt. Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki. W ich siedmiu edycjach uczestniczyło łącznie ponad 2,1 tys. naukowców i nauczycieli-innowatorów z krajów europejskich.

Oprac.: (sb)