W światowym rankingu

02-12-2016

W zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Times Higher Education Uniwersytet Łódzki znalazł się wśród dziewięciu polskich uczelni uwzględnionych w tym rankingu.


Na miejscu pierwszym sklasyfikowany został Uniwersytet Oksfordzki. Listę uczelni z Polski otwierają Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska (w przedziale 501-600). Kolejne pozycje zajmują: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński (601-800), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Śląski (miejsca 801+).

x x x

W zamyśle twórców metodologia World University Rankings ma za zadanie ułatwić kandydatom na studia porównanie czołowych uczelni wyższych w różnych krajach. Zestawienie w tym roku obejmuje 980 uczelni. Przy jego tworzeniu brano pod uwagę, m.in., takie elementy, jak działalność dydaktyczna i badawcza, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie uczelni, a także liczba cytowań prac naukowych. W przygotowaniu tegorocznego rankingu brała udział firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

Oprac.: (sb)