Spotkanie pracodawców ze studentami

02-12-2016

Problematyce zbliżającej się kolejnej edycji Uniwersyteckich Targów Pracy poświęcona była 25 października konferencja prasowa w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego połączona z prezentacją aplikacji mobilnej UTPuni adresowanej do studentów, a prezentującej firmy, który zgłosiły swój udział w spotkaniu pracodawców ze słuchaczami uczelni.


Rozpoczynając konferencję prof. Tomasz Cieślak , prorektor UL ds. studenckich, powiedział m.in.: – Uniwersyteckie Targi Pracy są ważnym wydarzeniem w życiu słuchaczy naszej uczelni. W poprzednich ich edycjach uczestniczyło ich tysiące. Około sześć tysięcy studentów w roku minionym spotkało się z potencjalnymi pracodawcami. To jest bardzo istotne, jeśli bowiem prowadzimy działalność edukacyjną, zależy nam także na tym, aby absolwenci mogli znaleźć dobrą pracę, zgodną z ich kwalifikacjami. Najlepiej byłoby, aby mogli oni zatrudniać się w regionie łódzkim czy samej Łodzi. Stąd współpraca z Urzędem Miasta Łodzi, stąd również nasza świetna i myślę, że coraz lepsza współpraca z otoczeniem biznesowym uniwersytetu. W nauce mamy bowiem z jednej strony badania podstawowe, a z drugiej dziedziny aplikacyjne. Zależy nam tym, by jak największa grupa studentów, zwłaszcza tych kształcących się właśnie w sferze aplikacyjnej, mogła skorzystać z oferty, jaką przedstawią liczne firmy podczas targów na Wydziale Zarządzania UŁ. Studenci niekoniecznie od razu będą mogli znaleźć swoich pracodawców, ale mają szansę na zorientowanie się jak szukać zatrudnienia, poznać lepiej łódzki pracy, a być może również uzupełnić wiedzę, na przykład w sprawach związanych z aplikowaniem na konkretne stanowisko pracy. Traktujemy więc targi nie tylko jako taką prezentację potencjalnych możliwości zatrudnienia, ale także jako pewien element dydaktyczny, swego rodzaju oswojenie się z otoczeniem rynkowym, z przyszłymi pracodawcami. Orientacja w zakresie możliwościach zatrudnienia, jakie daje Łódź i region łódzki jest bardzo istotne, jako że jesteśmy uczelnią skupiającą głównie studentów właśnie z terenu Łodzi i regionu. Choć oczywiście chcemy i staramy się, rozszerzyć ten krąg również o sluchaczy z innych regionów.

W imieniu Urząd Miasta Łodzi , partnera wspierający targów głos zabrała Monika Karolczak , zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ wskazując, iż sprawdzone już, coroczne spotkanie pracodawców ze studentami na uniwersytecie jest oczekiwane zawsze zarówno przez jednych, jak i drugich, chociażby z uwagi na prezentowaną ofertę programu Młodzi w Łodzi. Doskonale wpisującą się, między innymi, w działania zachęcające uczniów szkół ponadgimnazjalnych do tego, by przyszłość swą łączyli nie tylko z łódzkimi uczelniami, ale również, by chcieli tutaj żyć, pracować i nawiązywać relacje biznesowe. Program stanowi pewną platformę, która łączy ze sobą działania szkól wyższych Łodzi oraz pracodawców; obecnie skupia on stu dwudziestu partnerów biznesowych. Na stoisku Urzędu Miasta Łodzi podczas targów zaprezentowana zostanie oferta programu stypendialnego, szkoleń, staży i praktyk oraz cieszący się dużą popularnością konkurs Mam pomysł na biznes , a także inicjatywy wiążące się z kartami rabatowymi, a nawet wycieczkami organizowanymi dla pracodawców. Przewidziano też dwa konkursy; fotograficzny na najlepsze, kreatywne zdjęcie, a drugi na hasło promujące Uniwersyteckie Targi Pracy. Nagrodami będą tablety ufundowane przez program Młodzi w Łodzi . Wszystkie te przedsięwzięcia przyczyniają się do rozwoju Łodzi akademickiej.

Ponadto w specjalnej strefie doradztwa profesjonalni doradcy zawodowi będą oferować pomoc w zakresie sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Do dyspozycji studentów będzie także fotograf. Wszyscy zainteresowani będą mogli bezpłatnie wykonać nowe zdjęcie do CV.

Po raz pierwszy z myślą o targach powstała dedykowana aplikacja mobilna UTPuni. Innowacyjną platformę komunikacyjną stworzył łódzki software house Liki Mobile Solutions, partner technologiczny spotkania pracodawców ze studentami. Jej prezentacji dokonał Jan Ekiel , prezes wspomnianej firmy (pełna informacja o aplikacji na kolejnej kolumnie Kroniki).

Targi odbędą 27 października na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami głównymi tegorocznej ich edycji są: Infosys Poland, mBank SA, BNP Paribas Securities Services oraz Pracuj.pl

Podczas spotkania z dziennikarzami projekt Kreator Kariery – Kompleksowy system wsparcia studentów UŁ na rynku pracy , dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, omówił dr Dariusz Koperczak , dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji o projekcie na dalszej kolumnie pisma)

x x x

Uniwersyteckie Targi Pracy organizowane są od ponad dziesięciu lat przez Biuro Karier UŁ. Głównym ich celem jest zrzeszanie pracodawców oraz studentów i absolwentów wszystkich wydziałów, umożliwianie im wymiany informacji oraz nawiązywania współpracy. Każdego roku uczestniczy w nich blisko 6 tys. studentów oraz ponad pięćdziesięciu przedstawicieli różnych branż gospodarki.

Dla studentów targi stanowią szansę na poznanie firm, w których chcieliby w przyszłości pracować, zaprezentowania własnych kwalifikacji oraz spotkania się twarzą w twarz z jej przedstawicielami pracodawców. Z kolei dla pracodawców targi stwarzają okazją do pozyskiwania nowych pracowników oraz budowania swej marki w środowisku akademickim.

Fot. BP UŁ

– Firma, która decyduje się na uczestnictwo w targach zostaje wypromowana w środowiska skupiającym studentów różnych kierunków, którzy uważnie śledzą prestiżowe wydarzenia na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto możliwość bezpośredniego poznania potencjalnych pracowników pozwala firmom lepiej dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. W przyszłości wielu z nich będzie wpływało na rozwój tych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na udział w targach – ocenia dr Dariusz Koperczak.

Oprac.: (sb)