Nominowani do Nagrody im. prof. Kotarbińskiego

02-12-2016

Zostali wyłonieni kandydaci nominowani do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.


Spośród czterdziestu czterech zgłoszonych prac kapituła konkursu na posiedzeniu 20 września nominowała do nagrody pięć. Ich autorami są:

doktor Małgorzata Domagalska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny), Zatrute Ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912) . Analiza zjawiska nasilającego się antysemityzmu w społeczeństwie polskim, po powstaniu styczniowym, na przykładzie tekstów czasopisma Rola Jana Jeleńskiego. Obraz lęków, frustracji i zawiści, które towarzyszyły zmianom społeczno-ekonomicznym na ziemiach Królestwa Polskiego aż do wybuchu I wojny światowej. Pokazanie prawdziwych korzeni dzisiejszych, wciąż obecnych gdzieniegdzie, resentymentów;

doktor Kaja Gadowska (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej . Opis powstawania i funkcjonowania administracji państwowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich, bez mała trzydziestu lat demokratycznej Polski. Panorama grzechów, które popełniane są na wszystkich szczeblach urzędów publicznych. Odpowiedź na pytanie – czemu wciąż nie ufamy urzędnikom?

doktor Wojciech Klimczyk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795). Dwutomowa praca poświęcona zmianom kulturowym we Włoszech, Francji i Anglii od epoki wczesnego renesansu do oświecenia. Punktem wyjścia jest rewolucja myślenia o ruchu, tańcu i człowieku. Pokazuje jak taniec wpływał na społeczeństwo Europy Zachodniej i odwrotnie, jak zmiany społeczne wpływały na formy tańca;

doktor Ewa Kołodziejczyk (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie); Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza .Praca poświęcona kilkuletniemu pobytowi Czesława Miłosza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej. W książce opisana jest wielowątkowa misja Miłosza jako wysłannika państwa polskiego – nie tylko jako popularyzatora kultury rodzinnego kraju, ale również socjologa, politologa i krytyka literackiego. W tle bardzo ciekawy obraz amerykańskiego społeczeństwa lat 40 XX wieku;

doktor hab. Ewa Mikulska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii), Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorio . Stworzona we współpracy z rządem meksykańskim monografia opisująca początki i rozwój komunikacji graficznej ludów Mezoameryki – jednego z kilku regionów na świecie, gdzie powstał oryginalny system pisma. Ukazanie długiej drogi pisma, służącego początkowo do kontaktu z bogami, a zakończonej na misji przekazywania informacji kolejnym pokoleniom.

Spośród nominowanych dzieł kapituła wybierze jedną pracę, której autor zostanie uhonorowany nagrodą w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Zostanie ona wręczona podczas uroczystej gali 20 listopada w gmachu Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi. W pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano prof. Janowi Strelauowi, za książkę Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania .

W skład kapituły wchodzą: prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Grzegorz Gazda oraz prof. Ryszard Kleszcz z UŁ; prof. Anna Legeżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. prof. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego jest wyróżnieniem o randze ogólnopolskiej. Konkurs promuje badania, publikacje humanistyczne i samą humanistykę. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w kraju. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Patronem konkursu jest prof. Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływu na losy społeczeństw. Pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Oprac.: (sb)