Wspólnie z ukraińskim partnerem

02-12-2016

W październiku powołano do życia Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. . Placówka ta ma za zadanie prowadzenie badań naukowych w ukraińskich i polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych . Będą one dotyczyły internacjonalizacji przedsiębiorstw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ukrainy i Polski.


Naukowcy wspólnie przebadają pod tym kątem firmy produkcyjne, handlowe i usługowe swych krajów. Będą, m.in., organizować konferencje i seminaria, opracowywać raporty specjalistyczne oraz prowadzić projekty badawczo-naukowe.

W lipcu Wydział Zarządzania UŁ oraz Ługański Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Starobielsku podpisały umowę o współpracy naukowej i badawczej, która przypieczętowała ich dotychczasowe działania w tym zakresie. Celem ich kontynuacji oraz dalszego zacieśniania współpracy powołano właśnie Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju współpracy z Ługańskim Państwowym Uniwersytetem imienia Tarasa Szewczenki w Starobielsku. Od kilku lat poszukiwaliśmy na Ukrainie solidnego partnera, z którym moglibyśmy prowadzić badania naukowe w firmach, przygotowywać modele współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, organizować warsztaty naukowe i seminaria czy też przygotowywać projekty badawczo-naukowe. Szczególne podziękowanie należy się profesorowi Wiaczesławowi Cziebotariewowi, który jest kierownikiem projektu po stronie ukraińskiej – podkreśla kierownik centrum, dr Beata Glinkowska z Wydziału Zarządzania UŁ.

Do zadań tej placówki będzie należało rownież nawiązywanie kontaktów z biznesem, wyselekcjonowanie grupy przedsiębiorstw i menedżerów do stałej współpracy w zakresie strategicznym, organizacyjnym i operacyjnym oraz do uczestnictwa w warsztatach i seminariach naukowych.

– Przebadaliśmy już pierwsze firmy, a wyniki tych prac zostaną opublikowane podczas konferencji Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań , która odbędzie się w dniach 21-22 listopada. Grono naukowców związanych z projektem przygotowało także artykuły naukowe, które będą zamieszczone w monografii naukowej w trzech językach – dodaje dr B. Glinkowska.

Bardzo ważna jest również współpraca badawczo-naukowa z prof. Wiaczesławem Cziebotariewem i Witalijem Kuryło, ukraińskim politykiem, którzy mają za zadanie, m.in., ułatwiać prowadzenie badań w swoim kraju. Jednak wspólne działania z biznesem w obu krajach to nie wszystko. Centrum planuje także wymianę dydaktyków. Jeszcze w listopadzie Wydział Zarządzania UŁ odwiedzi prof. Andrij Kołosow, który poprowadzi zajęcia dla studentów z zakresu komunikacji i zarządzania strategicznego. Natomiast prof. W. Cziebotariew przybliży studentom Wydziału Zarządzania UŁ problematykę narzędzi doskonalenia organizacji, w tym teorię ograniczeń oraz studia przypadków.

Oprac.: (sb)